Pk-yritysten työllisyysasiat ensimmäistä kertaa ILOn agendalla

05.06.2015

Kansainvälisen työjärjestön ILOn konferenssissa käsitellään ensimmäistä kertaa pk-yritysten työllistämisedellytyksiä erillisessä komiteassa.

Pk-yritysten merkitys työllistäjänä on kasvanut merkittävästi ympäri maailmaa ja siksi työnantajien toiveen mukaisesti pk-asiat ovat ILOn agendalla. Komiteatyöskentely on sujunut yllättävän sujuvasti, ilmassa ei ole merkittävää vastakkainasettelua. Valtiot, työntekijäpuoli ja työnantajat kaikki tunnustavat pk-yritysten työllistämisedellytykset ja sen, että yritysten työllistämistä tulee tukea.

Käsittelyn sujuvuus on yllättänyt monet. Ehkä syy saattaa olla siinä, että pk-yrityksiä ja niiden toimintaa on kansainvälisillä areenoilla vaikeampi kritisoida verrattuna suuriin monikansallisiin yrityksiin? Tätä olemme arvelleet kuunnellessamme työntekijöiden puheenvuoroja konferenssissa.

ILO_papereita

Konferenssin jatkuessa komiteassa nousee varmasti esille kysymykset, joissa ennakoidaan eroja työntekijäpuolen ja työnantajien välillä. Nämä kysymykset liittyvät työehtosopimusten joustavuuteen ja työllistämiskynnysten helpottamiseen – mahdollisiin erivapauksiin. Lisäksi myös sääntelyn ja hallinnollisen taakan vähentäminen ovat työnantajille tärkeitä kysymyksiä komiteassa ja on oletettava, että näissä asioissa näkemykset ja painotukset eroavat eri osapuolten kesken.

Agendalla täällä Genevessä ovat siis hyvin samankaltaiset asiat, mitkä puhuttavat Suomessa Sipilän hallitusohjelman linjattua monia asioita koskien yritysten työllistämisen helpottamista. Tässä mielessä Suomea voi pitää hyvänä esimerkkinä ja kehottaa eri osapuolia seuraamaan Suomessa tapahtuvia tulevia uudistuksia.

telkkaTuomas Telkkä
asiantuntija
Palvelualojen työnantajat PALTA ry

 

 

****************

Me kirjoittelemme ILOblogia kesäkuussa Geneven työkonferenssin asioista ja tunnelmista!

Minna Etu-Seppälä, EK

Mika Kärkkäinen, EK

Suvi Lahti-Leeve, MaRa

Tuomas Telkkä, PALTA