Pk-yritysten vientirahoituksella on kiire

08.12.2022

Eduskunta käsittelee parhaillaan lakiuudistusta, joka antaisi Finnveralle mahdollisuuden luotottaa pk-yritysten asiakasta vientimarkkinoilla. Lopullinen päätös olisi tärkeää saada vielä vuoden 2022 aikana – enää ei ole varaa odottaa yhtään kuukautta. Finnveralta yritykset odottavat uuden rahoitustuotteen korostetun ripeää ja helppoa käyttöönottoa, kirjoittavat EK:n ekonomisti Simo Pinomaa ja Pemamek Oy:n yrittäjä Pekka Heikonen Kauppalehdessä 8.12.2022.

Vienti-Suomella on syytä huoleen. Kuluvan vuoden aikana yritysten viennin volyymi on kääntynyt selvään laskuun ja tärkeiden vientimaiden talous on painumassa taantumaan.

Lisähaasteensa tuo Suomen ulkomaankaupan voimakas keskittyminen: vienti on liian harvojen yritysten varassa. Vain 100 yritystä tuottaa noin kaksi kolmasosaa Suomen viennistä. Pk-yritysten osuus ulkomaankaupasta on runsas kolmannes, kun vastaava luku esimerkiksi Ruotsissa on 40 ja Tanskassa 50 prosenttia.

Suomella on siis iso tehtävä: kuinka saada vauhditettua pk-sektorin yrityksiä etenemään kansainvälisillä markkinoilla ja onnistumaan vientiponnisteluissaan?

Elinkeinoelämä on vedonnut vuosien ajan uuden vienninvauhdittajan puolesta: Suomeen tarvitaan nimenomaan pienempiin vientikauppoihin tarkoitettu lainarahoituksen muoto, jota Finnvera tarjoaisi suomalaisyrityksen ulkomaiselle asiakkaalle. Se hyödyttäisi erityisesti pk-yrityksiä mutta soveltuisi myös suurempien yritysten käyttöön.

Ongelmana on, että tällä hetkellä mikään markkinoilla toimiva taho Suomessa ei tarjoa vientikauppojen ostajalle luototusta, kun kaupan hinta alittaa 20 miljoonaa euroa. Finnveralla ei ole oikeutta luotottaa ostajia suoraan ilman pankin mukana oloa.

Kuitenkin Suomen keskeisillä kilpailijamailla vastaava rahoitusmuoto on ollut jo pitkään käytössä. Pelikenttä ei siis ole ollut suomalaisille yrityksille tasainen, kun eurooppalainen kilpailija on pystynyt edistämään pienempien vientikauppojen syntymistä tarjoamalla asiakkaalle hyvän tuotteen lisäksi myös rahoitusta.

Monien vaiheiden ja viivästysten jälkeen valmistelu on vihdoin edennyt loppusuoralle: eduskunta käsittelee parhaillaan lakiuudistusta, joka antaisi Finnveralle mahdollisuuden luotottaa pk-yritysten vientikauppoja. Lopullinen päätös olisi tärkeää saada vielä vuoden 2022 aikana – enää ei ole varaa odottaa yhtään kuukautta.

Aivan erityisiä odotuksia liittyy vientiluottojen käyttöönottoon, josta pitäisi tehdä pk-yritysten näkökulmasta mahdollisimman sujuvaa. Prosessi ja ohjeistus on viritettävä niin yrityslähtöiseksi, että pitkään odotettu rahoitusmuoto saadaan nopeasti yleistymään ja vientikauppoja vauhdittamaan.

Simo Pinomaa
ekonomisti
Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Pekka Heikonen
yrittäjä, hallituksen puheenjohtaja
Pemamek

Kirjoitus on julkaistu Kauppalehdessä 8.12.2022