Pohjoismaiset työnantajat ILO:ssa: Olemme sitoutuneita yhtäläisiin oikeuksiin ja mahdollisuuksiin sukupuolesta riippumatta

05.06.2018

Pohjoismaiset työnantajajärjestöt pitivät eilen yhteisen puheen ILO:n työkonferenssin täysistunnossa. Puheen aiheena oli työelämän tasa-arvo.

Puheessa korostettiin Pohjoismaiden saavutuksia tasa-arvon alalla. Naisten työllisyysaste on korkea, ja työllisyyserot sukupuolten välillä ovat vähäisiä globaalissa mittakaavassa. Tasa-arvoiset työmarkkinat ovat vuosien mittaan tuoneet Pohjoismaille merkittävän lisän taloudelliseen kasvuun.

Naisten ja miesten työllisyysasteen eroja tulisi edelleen pyrkiä tasaamaan. Pohjoismaisten työnantajien mielestä on tärkeää, että lastenhoitopalveluja on saatavilla kohtuullisin kustannuksin. Perhevapaiden tulee kannustaa siihen, että molemmat vanhemmat osallistuvat lastenhoitoon ja kotitöihin. Myös työnantajat voivat kantaa kortensa kekoon tarjoamalla perheystävällisiä käytäntöjä työpaikalla, osa-aikatyötä ja joustavia työaikajärjestelyjä. Puheessa kuitenkin muistutettiin, että miesten ja naisten rooli työelämässä riippuu usein siitä, millaisia valintoja yksittäiset perheet tekevät. Tasa-arvoinen työelämä edellyttää tasa-arvoa myös työelämän ulkopuolella.

Sukupuolijakauma tietyillä aloilla on edelleen vääristynyt. Naiset ja miehet tekevät erilaisia koulutus- ja uravalintoja, mikä heijastuu myöhemmin tulotasoon ja urakehitykseen. Pohjoismaisten työnantajien mielestä tilanne vaatisi korjausta. Esimerkiksi Norjassa ja Suomessa on tehty aloitteita sukupuolierojen tasaamiseksi teknologiasektorilla. Pohjoismaiset työnantajat toivovat, että tällaisia aloitteita esitettäisiin myös ILO:n suunnalta.

Puheessa ennustettiin, että tulevaisuudessa sukupuolten tasa-arvoa ei välttämättä nähdä enää pelkästään naisten asiana. Naiset muodostavat monella alalla enemmistön korkeakouluopiskelijoista. Nuorten miesten syrjäytymiseen taas kiinnitetään entistä enemmän huomiota. On kuitenkin selvää, että naiset kohtaavat työelämässä edelleen erityisiä haasteita, joiden huomioimista ei tule unohtaa.

Pohjoismaiden yhteinen puhe (in english)

Lue muutkin ILOblogin kirjoitukset