Politiikka varjostaa EU:n uutta vuotta

05.01.2017

Jos vuosi 2016 opetti jotakin, niin sen, ettei mikään EU:ssa ole varmaa. Yllätyksiin on syytä varautua myös kuluvana vuonna. Elinkeinoelämä ei kaipaa EU:lta tänä vuonna uusia mahtipontisia visioita tai suurisuuntaisia projekteja, bloggaa EK:n EU-asiantuntija Janica Ylikarjula.

EU:n kehitys on lähiaikoina kaksijakoinen. Toisaalta EU:ta vahvistetaan vauhdittamalla sisämarkkinoiden toimintaa. Elinkeinoelämä on tukemassa tätä kehitystä. Toisaalta taas elinkeinoelämän kannalta keskeinen asia – ennustettava, turvallinen ja vakaa toimintaympäristö – on EU:ssa koetuksella.

Viime aikojen kriisit ovat horjuttaneet uskoa unionin toimintakykyyn. Turbulentissa tilanteessa on välttämätöntä, että elinkeinoelämä muistuttaa Eurooppaa yhdistävistä tekijöistä. Ja niistä hyödyistä, joita meillä ei olisi ilman unionin jäsenyyttä.

Lähikuukausina EU:ssa on käsillä monta merkittävää aihetta, joita yritystenkin on syytä seurata tarkasti:

  1. Epävarmuus heikentää toimintaympäristön ennakoitavuutta

Populististen ja EU-vastaisten voimien on arvioitu lisäävän kannatustaan vaaleissa, joita käydään maaliskuussa Alankomaissa, myöhemmin keväällä Ranskassa ja syksyllä Saksassa. Näissä vaaleissa EU-kysymykset joutuvat herkästi kansallisen politiikan pelinappuloiksi. Jo nyt tapahtumat mm. Puolassa ovat koetelleet EU:n perusarvoja. Kehitys Venäjällä ja Trumpin ulkopoliittinen linja lisäävät epävarmuutta Euroopassa.

Iso kysymysmerkki on keväällä käynnistyvät Britannian EU-eroneuvottelut. Elinkeinoelämän kannalta oleellista on, tuleeko Iso-Britannia jatkossakin olemaan osa EU:n sisämarkkinaa. Brexit on joka tapauksessa tappio Suomelle. Britannian EU-eron myötä markkinaliberaali suuntaus tulee edelleen heikkenemään.

  1. Hajaannus ja protektionismi vahvistumassa

EU:ta kohdanneet kriisit ja poliittiset suuntaukset ovat vähentäneet EU:n yhtenäisyyttä, mikä puolestaan heikentää EU:n globaalia asemaa. Riski EU:n hupenevasta merkityksestä kauppakumppanina kasvaa myös Britannian tulevan EU-eron takia ja siksi, että EU:n uskottavuus vapaakauppasopimusten osapuolena on kärsinyt Kanada- ja USA-neuvotteluiden kohtaaman vastustuksen vuoksi. Protektionistiset kehityssuunnat ja EU:n sisäänpäinkääntyneisyys ovat vahvistuneet, millä on kielteisiä vaikutuksia Suomelle.

EU:n jäsenmaat ja komissio ovat käynnistäneet keskustelut unionin tulevaisuudesta. Avauksia on odotettavissa maaliskuussa, kun Rooman sopimuksen solmimisesta tulee kuluneeksi 60 vuotta. Elinkeinoelämä ei kaipaa EU:lta uusia mahtipontisia visioita tai suurisuuntaisia projekteja. Nyt on aika keskittyä laittamaan perusasiat kuntoon, pragmaattisesti ja päättäväisesti sekä paneuduttava olemassa olevan lainsäädännön ja päätösten toimeenpanoon.

  1. Huoli EU:n oikeutuksesta voi johtaa epärealistisiin päätöksiin

Erilaiset kriisit, niiden ratkomiseen liittynyt heikohko päätöksentekokyky ja päätösten toimeenpano ovat lisänneet yritysten toimintaympäristön ennustamattomuutta ja asettaneet kyseenalaiseksi kansalaisten luottamuksen EU:ta kohtaan. EU-instituutioissa kannetaankin huolta EU:n oikeutuksesta kansalaisten silmissä.

On odotettavissa, että kansalaiskeskeisyys ja kansalaisia suoraan koskettavat aloitteet ja näkökulmat tulevat jatkossa korostumaan. Tällaisiin ehdotuksiin liittyvät odotukset nousevat helposti epärealistisen korkealle, mikä voi lopulta johtaa EU:n uskottavuuden heikkenemiseen. On syytä muistaa, että monet kansalaisia ja elinkeinoelämää koskettavat merkittävät päätökset tehdään jäsenmaissa. Jäsenmaat eivät voi siirtää vastuutaan Euroopan tasolle. Elinkeinoelämän ja kuluttajien tarpeiden välille on pystyttävä löytämään mahdollisimman hyvä tasapaino. Elinkeinoelämän tarpeet ja markkinaehtoiset ratkaisut ei saa jäädä taka-alalle.

  1. Maahanmuutto ja turvallisuus edelleen tapetilla

EU-tasolla eurooppalaisten kaksi suurinta huolenaihetta ovat maahanmuutto ja terrorismi. Maahanmuutto sekä turvallisuus- ja puolustuspolitiikka tulevatkin säilymään korkealla EU:n agendalla. Näiden myötä kohdistuu paineita myös esimerkiksi vapaan liikkuvuuden rajoittamiseen.

Rajatarkastuksilla ja Schengenin sopimuksen muutoksilla tai alasajolla olisi huomattavia taloudellisia vaikutuksia. Merkittävin seuraus liittyisi kuitenkin eurooppalaisten arvojen vesittämiseen ja vaarana olisi myös Euroopan käpertyminen yhä enemmän sisäänpäin. Jos turvallisuustilanteeseen liittyvä epävarmuus pitkittyy, niin se voi vähentää Eurooppaan suuntautuvaa investointihalukkuutta. Toisaalta myös turvallisuustoimiin liittyvät ylilyönnit voivat heikentää Euroopan mainetta ja houkuttelevuutta investointikohteena.

  1. Elinkeinoelämän kannalta keskeisiä asioita EU:n lainsäädäntöprosessissa

Nykyinen komissio on julkistanut edeltäjäänsä huomattavasti vähemmän uusia aloitteita. Silti valmistelussa tai lainsäädäntöprosessissa on runsaasti elinkeinoelämän kannalta keskeisiä hankkeita. Ne koskevat mm. energiapolitiikkaa, digitaalisia sisämarkkinoita, EU:n sisäistä työvoiman liikkuvuutta, Euroopan talous- ja rahaliiton tulevaisuutta, EU:n budjettia, yhteistä yritysveropohjaa, kiertotaloutta ja EU-sääntelyn toimivuutta. Nämä ovat tärkeitä päätöksiä ja tarjoavat elinkeinoelämälle vaikuttamisenpaikkoja.