Rahoituksenvälitys murroksessa sääntelyn tiukentuessa

24.03.2014

Kansainvälinen finanssikriisi sysäsi liikkeelle ennen näkemättömän muutoksen finanssialan toimijoiden toimintaympäristössä. Toimijoiden sääntely, valvonta, kriisinhallintamekanismit ja pankkijärjestelmän rakennesääntely ovat Euroopassa muuttumassa vauhdilla.

Jussi Laitinen, Aktia Pankki Oyj (kuva: Aktia Pankki Oyj)

Jussi Laitinen, Aktia Pankki Oyj (kuva: Aktia Pankki Oyj)

En lähde väittelemään muutosten tarpeellisuudesta. Niille on vahva yhteiskunnallinen tilaus ja poliittisen järjestelmän tuki. Tavoitteena on mitä ilmeisimmin yksinkertaisempi ja pienempi finanssisektori. Näin tulee tapahtumaan, ja rahoituksenvälitys tulee muuttumaan.

Sääntelyn kiristäminen kannustaa pankkeja supistamaan luotonantoaan ja suuntaamaan liiketoimintaansa vähemmän omaa pääomaa vaativiin kohteisiin. Muutokset johtavat myös pankki- ja vakuutuspalveluita yhdistävien liiketoimintamallien uudelleenarviointiin.

EU-tason sääntelyn tiukentumiseen liittyy siirtymäaikoja hyvistä syistä. Toimijoiden tulee pystyä varautumaan esimerkiksi varavaraisuus- ja maksuvalmiusvaatimusten sekä hallintojärjestelmien muutoksiin ennalta. Siirtymäajoista voidaan kansallisesti poiketa aikaisemman käyttöönoton suuntaan.

Suomessa viranomaisten innokkuus nopeutettuun aikatauluun on tullut esiin monissa tapauksissa. Pohjoismaisilta naapureilta mallin ottaminen ei ole perusteltua. Suomessa talouden tila on huomattavasti heikompi kuin esimerkiksi Ruotsissa, ja normaalimpi aikataulu tukisi heiveröistä talouskasvua.

Muutostulvassa finanssialan toimijoiden kaikki aika menee oman toiminnan muokkaamiseen ja turvaamiseen. Tämä on pois asiakkaiden palvelemisesta ja parempien palveluiden kehittämisestä.

Miten voidaan ylläpitää kohtuullista kannattavuutta ja varmistaa riittävä osingon- ja veronmaksukyky myös jatkossa?  Viranomaistenkin kannalta tärkeää olisi, että pankkien tila pysyy riittävän hyvänä siten, että mahdollisissa kriisitilanteissa lisäpääomitusta voidaan saada markkinoilta.

Sääntelyn lisääntymisestä aiheutuvat kustannukset ja viranomaisvaatimukset ovat pienille toimijoille suhteellisesti raskaampia. Voidaankin hyvin kysyä, halutaanko aidosti, että pienillä ja keskisuurilla toimijoilla on toimintaedellytyksiä uudessa sääntely-ympäristössä?

Suomalaiset finanssialan toimijat menestyvät vain, jos suomalaiset yritykset ja kotitaloudet menestyvät. On tärkeää muistaa, että yhteys toimii myös toiseen suuntaan: vain riittävän kannattavat finanssitoimijat voivat tukea talouskasvua rahoittamalla kotitalouksia ja yrityksiä sekä tarjota monipuolisia ja tehokkaita säästämisen ja varainhoidon ratkaisuja.

Jussi Laitinen
toimitusjohtaja
Aktia Pankki Oyj