Rantahalvari: Miksi hallitus ei korjaa sote-uudistuksen virheitä?

21.02.2024

Juttu on julkaistu ensimmäiseksi Aamulehdessä 18.2.2024

Hyvinvointialueiden suurista alijäämistä sekä hoidon ja hoivan saamisen vaikeuksista puhutaan julkisessa keskustelussa melko laajasti. Puhetta on, mutta tekoja puuttuu. Hallitukselta ja lainsäädäntömuutoksia valmistelevilta virkamiehiltä pitää kysyä, miksi sote-korjauspaketin valmistelu ei etene.

Pari vuosikymmentä valmisteltu ja runsaan vuoden voimassa ollut sote-uudistus oli raskas prosessi. Monille asiaan vihkiytyneillekin taisi tulla mitta täyteen koko teemasta. Tämä on ymmärrettävää, muttei toivottavaa, koska sote-uudistuksessa on kyse ihmisten kannalta elämän ja kuoleman asioista. Kyse on myös julkisen talouden massiivisesta menoerästä.

Tilannekuva uudistuksesta annettujen lupausten ja todellisuuden välisestä epäsuhdasta lienee riidaton. Syyllisetkin on jo kerrottu. Nyt olennaisinta on se, mitä todettujen pulmien ratkaisemiseksi pitäisi tai aiotaan tehdä.

Hallitusohjelmaan on kirjattu sote-uudistuksen korjauspaketti ja eräitä muita toimia sosiaali- ja terveydenhuollon kohentamiseksi. Hallituksen työlista on pitkä. Siinä on muun muassa palvelujen sisältöjen sääntelyn keventäminen, palvelujen hankinnan esteiden purkaminen, tuotantokustannusten avoimuus ja vertailtavuus, rahoitusmalli, palveluihin pääsyn määräaikojen valvonta, palvelusetelien ja maksusitoumusten käytön laajentaminen sekä henkilöstön saatavuuden parantaminen ja työnjaon tarkistaminen. Perusterveydenhuollon saatavuutta hallitus aikoo parantaa myös yksityisen tutkimuksen ja hoidon korvauksia korottamalla.

Hyviä tavoitteita, mutta missä ovat hallituksen esitykset? Viivyttely saa tilanteen näyttämään siltä, että sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukselle asetettuja tavoitteita ei olla hallitusohjelman mukaisesti saavuttamassa.

Media ja monet muutkin ovat jättäneet hallituksen ja asianomaiset ministeriöt tältä osin rauhaan – mielestäni aiheetta. Samoin oppositiolta on syytä kysyä, miten sen mielestä nyt pitäisi tehdä todettujen pulmien ratkaisemiseksi. Sen pitää kyetä kertomaan omat vaihtoehtonsa.  Surkuttelun sijasta katse pitää kääntää etenkin siihen, miten uudistuksen virheet korjataan.

EK:n mielestä hallitusohjelman sosiaali- ja terveydenhuollon kirjaukset ovat kokonaisuutena hyvät ja EK toivoo niiden ripeää edistämistä. EK esitti sote-ideansa ennen eduskuntavaaleja ja pitää jatkossakin esillä sote-asioita. Kysymys kuuluu: milloin ja millaisia sote-muutoksia hallitus aikoo esittää eduskunnalle?