Rauhaa, rajattomuutta ja robotiikkaa vuonna 2050?

19.11.2013

Tällä hetkellä avoinna oleva Euroopan komission kysely pyrkii hahmottamaan tekijöitä, joita tulisi huomioida EU:n tulevaisuuden toimintatapoja ja periaatteita suunniteltaessa. Kysely on osa komission Futurium-projektia, jonka tavoitteena on kerätä tietoa ja näkemyksiä osallistamalla EU:n kansalaiset uusien visioiden ja niiden toteuttamismallien kehittämiseen.

Nyt on mahdollista päästä arvioimaan näitä visioita, jotka käsittelevät Euroopan tulevaisuutta aina kulttuurista elinkeinorakenteeseen hahmottaen ihmisen elämää, oppimista, vapaa-aikaa ja työskentelyä vuonna 2050. Elinkeinoelämän kannalta mukana on monta mielenkiintoista visiota, jotka kuvailevat kuinka työn sisältö, merkitys ja suoritustapa tulevat muuttumaan Euroopassa teknologisen ja digitaalisen kehityksen sekä eliniän nousun myötä seuraavan 20–30 vuoden aikana.

Visioissa kerrotaan mm. siitä, kuinka yksisuuntainen työura ja työskentely samassa fyysisessä toimipisteessä tulevat olemaan historiaa. Ihmisten työikä pitenee ja projektimuotoiset työtehtävät vaihtelevat henkilökohtaisten mieltymysten ja tarpeiden mukaan. Muutosvoimien aiheuttama talouden sirpaloituminen lisää koulutuksen, kulttuurin ja tieteen painoarvo kestävien ja yhtenäisten yhteisöjen luomisessa. Yrittäjyys ja elinikäinen oppiminen siirtyvät uusien ratkaisujen ja mallien kehittämiseksi.

**************************

Tuleeko 3D-tulostus mahdollistamaan lähituotannon ja näin mullistamaan maailmantalouden perusteellisesti? Pystymmekö varmistamaan eurooppalaisten yritysten kilpailukyvyn globaalisti kasvavilla digitaalisilla markkinoilla? Tuleeko joukkorahoituksesta, vaihdantataloudesta ja verkkovaluutoista merkittävä osa talouttamme? Kuinka suurissa määrin robotisaatio korvaa ihmistyön? Ratkaisevatko yrittäjät tulevaisuudessa merkittäviä sosiaalisia ja globaaleja ongelmia?

Esimerkiksi näitä kysymyksiä Futurium haastaa sinut pohtimaan antaen mahdollisuuden myös oman arviosi esittämiseen siitä, mihin suuntaan EU- politiikkaa tulisi tulevaisuudessa ohjata. Tulevaisuuden tutkijana on ilo seurata komission rohkeaa avausta hyödyntää poliittisten linjausten tukena aktiivista kansalaisten osallistamista.

Miltä EU:n tulevaisuus vaikuttaa? Kerro sinä!

Kysely on auki marraskuun ajan, tästä linkistä pääset tutustumaan ja arvioimaan tulevaisuusvisioita.