Saksan vaalit lähtölaukaus EU:n uudistamiselle

22.09.2017

Usein todetaan, että EU uudistuu vain kriisien kautta. Vaikka unioni ei ole tällä hetkellä akuutin myllerryksen keskellä niin kuin niin monena edellisvuonna, odotukset unionin suunnan kirkastamiselle ovat melko korkealla, bloggaa johtava asiantuntija Janica Ylikarjula.

Muualla Euroopassa odotetaan Saksassa sunnuntaina käytäviä vaaleja – ei välttämättä niinkään vaalien lopputulosta vaan sitä, mitä EU:ssa tapahtuu vaalien jälkeen. Saako EU:n kehittäminen uuden sysäyksen? Missä asioissa yhteistyötä tiivistetään? Unohdetaanko uudistustyö ja jatketaan nykylinjalla keskittyen EU:n arkipäiväiseen, mutta tärkeään lainsäädäntötyöhön?

Epävakaus EU:n ulkopuolella ja Britannian tuleva EU-ero ovat tiivistäneet unionia. Myös EU:n uudistamisen moottori, Saksan ja Ranskan yhteistyö, tuntuu toimivan paremmin kuin pitkään aikaan. Saksa-Ranska -akseli tiivistynee entisestään, jos Ranskassa saadaan vietyä läpi työmarkkinauudistuksia ja tervehdytettyä julkista taloutta. Erityisesti suuret jäsenmaat Saksa, Ranska, Italia ja Espanja ovat ilmaisseet vahvan sitoutumisensa EU:n kehittämiseen, tarvittaessa jopa pienemmän maajoukon kesken.

Toki Saksan vaalituloksessakin riittää jännitettävää. Saksan tulevalla hallituskoalitiolla voi olla vaikutusta siihen, millaisia uudistuksia ja millä vauhdilla Saksa pyrkii niitä viemään eteenpäin EU:ssa. Erityinen kiinnostus kohdistuu Saksan valtiovarainministerin valintaan. Onhan talous- ja rahaliitto EMU tälläkin kertaa EU:n uudistamiskeskusteluiden keskiössä – ja yksi sen haastavimmista aiheista. Komissio on luvannut julkistaa EMU:n liittyviä ehdotuksia jo joulukuussa.

EU ei ole ollut Saksan vaalien ykkösteemoja. Infratest-mielipidetutkimuslaitoksen selvityksen mukaan EU on kansalaisten mielestä 15. tärkein aihe vaalivuonna. Ero edellisiin vaaleihin on merkittävä, sillä eurokriisin aikana vuonna 2013, EU oli kuudenneksi tärkeimpänä pidetty teema. Nyt listan ykkösenä on maahanmuutto ja maahanmuuttajien integroituminen yhteiskuntaan. Tälläkin aiheella on vahva EU-ulottuvuus. Odotettavissa on, että sisäiseen ja ulkoiseen turvallisuuteen liittyvät kysymykset ovat myös vahvasti esillä, kun EU:n tulevaisuuden linjoja luodaan.