Sari Siitonen bloggaa: Vähähiilinen bisnes edellyttää uudenlaista johtamista

23.06.2016

Kun yritys lähtee muuttamaan toimintaansa vähähiiliseen suuntaan, vaaditaan myös uudenlaista johtajuutta ja asennetta: asioiden tekeminen kuten ennenkin ei enää toimi.

Sari Siitonen

Sari Siitonen

Johtajuutta vaaditaan erityisesti siinä, että yritys uskaltaa kääntää kurssia ja lähteä synnyttämään uutta liiketoimintaa. Tämä voi olla uhka entiselle bisnekselle. Mutta kun markkinat muuttuvat, on myös yrityksen pystyttävä uudistumaan. Askelmerkkejä voi hakea Sitran kokoamasta työkalupakista.

Vähähiilisyyden tavoittelu edellyttää uusien ratkaisujen ja palveluiden kehittämistä. Yrityksessä tarvitaan vähähiilisyyteen tähtäävä strategia ja määrätietoista, pitkäjänteistä johtamista. Onnistumista voi odottaa, jos vähähiilisyys todellakin on olennainen osa johtamiskäytäntöjä, yrityskulttuuria ja yrityksen arvoja.

Uudistuminen ja uudenlaiset ratkaisut ponnistavat uusista innovaatioista ja uudenlaisesta osaamisesta. Siksi myös innovaatiotoimintaa ja osaamista on johdettava entistä pontevammin.

Onnistunut innovaatiojohtaminen auttaa tunnistamaan uudet mahdollisuudet ja antaa koko organisaatiolle edellytykset onnistua uuden kehittämisessä. Osaamista voidaan kehittää myös verkostoitumalla yliopistojen ja startup-yritysten kanssa tai vaikkapa avaamalla innovaatiotoiminta yrityksen ulkopuolelle kilpailuissa tai hackathoneissa.

Vastuullisesti toimiva yritys osoittaa johtajuutta ja voi toimia suunnannäyttäjänä muille. Edelläkävijäyritys on myös haluttu työnantaja, joka kerää parhaat osaajat markkinoilta.

Ensto ja Vincit ovat esimerkkejä yrityksistä, jotka ovat ottaneet rohkeasti käyttöön uudenlaiset johtamismallit.

Ensto:

Ensto kuuluu alansa edelläkävijöihin energiatehokkuutta, kestävää kehitystä ja älykkäitä sähköverkkoja koskevissa ratkaisuissa. Innovointi ja tuotekehittely lähtevät Enstossa aina asiakkaan tarpeista. Koko organisaation on kyettävä analysoimaan asiakkaan ongelmia ja hakemaan niihin ratkaisuja.

Työntekijöiden osaamisen jatkuva kehittäminen on Enstossa johtamisen perusasia. Esimiehen tärkein tehtävä on saada alainen kukoistamaan ja luomaan uutta. Enston johtamisessa uskotaan myös vapaaehtoisuuden voimaan, ja työntekijät saavat panostaa itseään kiinnostaviin asioihin.

Vincit:

Ohjelmistoyhtiö Vincitin perustaminen liittyi siihen, että joukko IT-ammattilaisia halusi omilla pelisäännöillään toimivan työpaikan. Vincitissä kyseenalaistetaan vanhat johtamismallit.

Vincitissä päätöksenteko on hajautettua, ja jokainen työntekijä tekee itse omaa työtään koskevat päätökset. Vapauden vastapainoksi päätöksistä on kannettava myös vastuu. Toiminnan ydin on työntekijöiden ja asiakkaiden tyytyväisyys. Tämä on tuonut taloudellista menestystä. Lisäksi Vincit on valittu kolme kertaa Suomen ja hiljattain myös Euroopan parhaaksi työpaikaksi Great Place to Work -tutkimuksessa.

Lue lisää:

Ensi viikolla kerromme, kuinka kuulalaakereistaan tunnettu SKF ja S-ryhmä ovat onnistuneet tekemään päästötehokkuudesta kilpailuedun.