Simo Karetie bloggaa: Annetaanko WTO:n uudistua?

14.12.2015

Maailman kauppajärjestö käynnistää kokoustaan Nairobissa. Simo Karetie kirjoittaa Kauppalehdessä, kuinka WTO:n puitteissa voitaisiin vauhdittaa cleantechiä, kestävää kehitystä ja ilmastotavoitteita.

Simo Karetie johtaa EK:n Kauppapolitiikka-tiimiä.

Simo Karetie johtaa EK:n Kauppapolitiikka-tiimiä.

Kauppapolitiikan huomio kohdistuu Nairobiin, jossa maailman kauppajärjestö WTO pitää ministerikokoustaan 15.–18.12. Ns. Dohan neuvottelukierrokselta ei odoteta isoa läpimurtoa, mutta nyt on sitäkin tärkeämpää sitoutua  vauhdittamaan maailmantaloutta muilla keinoin. Tulevaisuudessa kauppajärjestö voi näet tuottaa elinkeinoelämän kannalta merkittäviä tuloksia, jos se kykenee etenemään kapeammilla, sektorikohtaisilla aloitteilla ja avaamaan ovia uusien teemojen käsittelylle.

Tässä sekä Suomella että EU:lla on tärkeä rooli. Molempien tulisi hakea määrätietoisesti avaimia siihen, että WTO voisi jatkossa paremmin vastata elinkeinoelämän tarpeisiin. Kaiken keskiössä on WTO:n ydintehtävä neuvottelufoorumina, joka turvaa ja edistää kaupan vapauttamista.

Tällaista päättäväistä ja pragmaattista otetta tarvitaan mm. cleantech-tuotteiden kaupan vapauttamiseksi.  EK ja lähes 60 muuta eri maiden elinkeinoelämän järjestöä ovat vedonneet sen puolesta, että ympäristötuotteita koskevia kauppaneuvotteluita (Environmental Goods Agreement, EGA) voitaisiin vauhdittaa WTO:n Nairobin kokouksen yhteydessä.

EGA-sopimus olisi myös konkreettinen keino, jolla kauppapolitiikka pystyy edistämään kestävää kehitystä ja YK:n ilmastoneuvotteluiden tavoitteita.

Ensivaiheessa EGA-sopimus keskittyisi tullien alentamiseen, mutta tulevaisuudessa sen on mahdollista purkaa kaupankäynnin esteitä laajastikin läpi koko arvoketjun, niin tuotteissa kuin palveluissakin.

Suomella on vahvaa ja monipuolistuvaa cleantech-osaamista ja EGA-neuvotteluiden onnistuminen vahvistaisi sen vienti- ja investointimahdollisuuksia. On sekä Suomen että ilmaston etu, että vähähiiliset innovaatiomme leviävät laajasti maailmalla. Siksi EGA-sopimukseen tulee saada jo ensi vaiheessa mahdollisimman laaja tuotekate sekä maantieteellinen kattavuus.

Koska cleantech-ala on jatkuvassa liikkeessä, sopimuksen tulee huomioida myös tulevaisuuden innovaatiot. Sopimukseen tulee ehdottomasti sisällyttää päivitysmekanismi, jonka avulla sen piiriin pystytään joustavasti liittämään myös tulevaisuudessa kehitettävät innovaatiot.

Informaatioteknologian kauppaa koskeva ITA-sopimus puolestaan on enää loppusilausta vailla. Odotuksia kohdistuu myös kauppamenettelyjen helpottamista koskevan sopimuksen toimeenpanoon sekä palvelukauppaa käsitteleviin TiSA-neuvotteluihin.

Tällä hetkellä odotukset Nairobin kokousta kohtaan eivät ole korkealla. Sitä suuremmalla syyllä poliittisilla päättäjillä on mahdollisuus yllättää positiivisesti ja lunastaa patoutuneet odotukset. Olisi kaikkien edun mukaista, että WTO toimisi kokoavana foorumina kauppaneuvotteluhankkeille ja että myös uusia aloitteita olisi helpompi tehdä.

Suomessa ja EU:ssa on syytä ryhtyä aktiivisesti kartoittamaan intressejämme maailmankaupan uusilla nopeasti kehittyvillä kasvualoilla ja viemään näitä aktiivisesti eteenpäin. Maailma muuttuu ja niin pitäisi myös WTO:n uudistua vastamaan muuttuviin tarpeisiin.

Kirjoitus on julkaistu Kauppalehdessä 14.12.2015.