Siperia opettaa

15.04.2014
Andersson Robert

Robert Andersson, TeliaSonera AB (kuva: TeliaSonera)

Euroopan Unionin komissio antoi viime kesänä melkoisen kohun saattelemana uuden sääntelyaloitteen, jonka kerrottiin yhdentävän eurooppalaiset telemarkkinat. Tätä nykyä telepalvelujen tarjontahan on varsin kansallista, mikä konkreettisesti näkyy lukuisana määränä teleyrityksiä verrattuna vaikkapa Yhdysvaltoihin. Komission kaavailujen mukaan yhdentymiskehitys loisi Eurooppaan muutaman kansainväliseen ja jopa globaaliin kilpailuun kykenevän toimijan.

TeliaSonera toimii kuluttajamarkkinoilla Pohjolassa, Baltiassa, Espanjassa ja Euraasiassa. Olemme siten tottuneita kansalliseen diversiteettiin niin työntekijöidemme kuin työskentelyolosuhteidemme puolesta. Olemme kehittäneet oman tapamme luoda yhtenäisiä käytäntöjä, mutta samalla valmiuden purkaa niitä silloin kun niitä ei tarvita, tai mikäli niiden seurauksena syntyy keinotekoisia tai tehottomia rakenteita. Toimintamallimme onnistuminen on nimittäin mitattavissa neljä kertaa vuodessa julkistettavien tuloskatsausten luvuista. Se mikä ei toimi, johtaa uudistumiseen. Siperia opettaa.

Euroopan telelainsäädännön uudistaminen noudattaa tietysti pidempiä kehityskulkuja. Edestakaisin vatvominen ei auta, mutta se mikä auttaisi, olisi mahdollisimman yleispiirteisen lainsäädännön luominen. Tämä mahdollistaisi yrityksille uudistumisen nykyistä nopeammin, mikä puolestaan parhaiten loisi edellytyksiä myös Euroopan ulkopuolisen kilpailun kohtaamiseen. Yhtiönä näemme nimittäin jo nyt, että uusi kilpailu tulee nimenomaan EU:n rajojen ulkopuolelta. Erityisesti sosiaalisen median eri sovellukset, kuten vaikkapa Facebook, Google, Twitter, Whatsapp, jne. nakertavat teleoperaattoreiden perinteistä liiketoimintaa, mutta samalla EU:n telelainsäädännön kehitysaloitteet keskittyvät juuri perinteisen teleoperoinnin lisäsääntelyyn.

Eurooppalaisen kuluttajan sekä eurooppalaisten työmarkkinoiden kannalta parasta olisi, jos voisimme liikkua kohti erityissääntelyn purkamista. Tämä mahdollistaisi parempien palvelujen tuottamisen eurooppalaisin voimin kaikille kuluttajille ja kansalaisille. Keskittymällä kehittämään maailman hienojakoisinta sääntely-ympäristöä viime vuosikymmenen markkinatilanteen pohjalta kohdistamme energiamme regulaatioon sen sijaan, että kehittäisimme kuluttajille hyviä palveluja. Innovointikykyä ja ideoita löytyy Euroopasta yhtä paljon kuin Yhdysvalloista tai Aasiasta.

Suomessa sanottiin ennen, että julkisen vallan tehtävänä on luoda yrityksille hyvät edellytykset tarjota kuluttajille hyviä palveluita. Se olisi hyvä ohjenuora myös tämän päivän europoliitikoille.

Robert Andersson
Head of Region Europe
TeliaSonera AB