Sisämarkkinat ja lähialueyhteistyö EU:n kilpailuvaltteja

13.08.2013

EU:n talousvaikeuksien jatkuessa tulee helposti sellainen kuva, että Eurooppa nähdään maailmalla vain vanhana mantereena, jonka parhaat päivät ovat takana päin. Siksi kuulee usein myös ihmettelyä siitä miksi esim. USA haluaa vapaakauppasopimuksen juuri EU:n kanssa. On selvää, että EU ja USA muodostaisivat yhdessä hyvin vahvan globaalin voiman. Poliittisen ja globaalin näkökulman lisäksi, Euroopasta löytyy myös uusia kasvumahdollisuuksia amerikkalaisille yrityksille.

BRIC-maiden merkitys maailman taloudelle on saanut jo myyttisen mittakaavan ja niiden merkitystä voidaan ylikorostaa. Kiinaa lukuun ottamatta BRIC-maat eivät ole täysin lunastaneet niiltä odotettuja kasvulukuja. BRIC-maissa on myös selvästi nähtävissä kansallismielisyyden nousua, mikä tulee asettamaan uusia haasteita näiden maiden kanssa kauppaa käyville yrityksille.

EU:n etuna on edelleen sen suuri markkina ja varallisuus, jota nopeastikin kehittyvien maiden on vaikea saavuttaa. Reilun 500 miljoonaan asukkaan ja 28 jäsenmaan unioni muodostaa maailman suurimman talouden bruttokansantuotteella mitattuna. EU on edelleen esimerkiksi Coca-Colan suurin markkina-alue. Muita etuja verrattuna BRIC-maihin on EU:n suhteellisen vakaa liiketoimintaympäristö, hyvin koulutettu työvoima ja vahva teollis- ja tekijänoikeuksien suoja. Näiden asioiden merkitystä yrityksille ei voi liikaa korostaa.

Amerikkalaisille yrityksille EU tarjoaa myös mielenkiintoisen portin muualle Eurooppaan. Euroopasta löytyy iso joukko maita (mm. EU-12, Länsi-Balkan, Turkki, Ukraina, Venäjä, Valko-Venäjä), joiden odotetaan vielä kasvavan voimakkaasti ja jotka tulevat tarjoamaan yrityksille merkittäviä uusia kasvumahdollisuuksia. Tämän alueen kulutuksen kasvu on ollut jopa Kiinan kulutuskasvua voimakkaampaa.

EU:lla on useita vapaakauppasopimuksia muiden Euroopan maiden kanssa, minkä seurauksena EU:sta voi viedä moneen muuhun Euroopan maahan tuotteita mm. ilman tai hyvin alhaisin tullimaksuin. Siten vapaakauppasopimus EU:n kanssa tarjoaisi USA:lle aiempaa paremman väylän myös EU:n lähimarkkinoille. Äärimmäisenä esimerkkinä tästä on EU:n ja Turkin tulliunioni, joka velvoittaa Turkkia avaamaan markkinansa kaikille maille, joiden kanssa EU solmii vapaakauppasopimuksen, mukaan lukien USA:lle.

Näinä haastavina aikoina on hyvä välillä miettiä EU:n vahvuuksia ja houkuttelevuutta ulkomaalaisten yritysten ja sijoittajien näkökulmasta. EU:n luomat suuret sisämarkkinat ja pitkäjänteinen työ kaupan vapauttamiseksi ja yhteistyön tiivistämiseksi lähialueiden kanssa ovat EU:n keskeiset kilpailuedut globaalissa taloudessa. Näitä vahvuuksia pitää osata hyödyntää ja vahvistaa entisestään.