Suomen paikka ei ole EU:n ulkokehällä

01.05.2021

Elpymispakettikeskustelumme veitsenterällä olevine äänestyksineen on yllättänyt täysin monet eurooppalaiset ystävämme. Suomen eduskunnan päätös EU:n elpymispaketista vaikuttaa suoraan siihen, tuemmeko Euroopassa kovasti odotettua kasvusykäystä vai kylvämmekö epävarmuutta.

Tulevaisuutemme on linkittynyt Euroopan menestymiseen

On hyvä palauttaa mieliin, miksi EU:n menestyminen vaikuttaa Suomen pärjäämiseen.

Euroopan unioni on taloutemme sekä turvallisuus- ja kauppapolitiikkamme kivijalka. Se määrittää eurooppalaisen identiteettimme ja arvomme. Yli puolet viennistämme kohdistuu yhteisille sisämarkkinoille, mistä syntyy kymmeniätuhansia työpaikkoja. 

Mikä tärkeintä, pienelle maalle eurooppalaiset ystävät ovat arvokkaita – joskus voi olla edessä sekin päivä, jolloin tarvitsemme kipeästi heidän apuaan. 

Näiden tekijöiden yhteishinta on pidettävä mielessä, kun päätämme, vahvistammeko asemaamme EU:n ytimessä vai ajammeko itseämme sen ulkokehälle.

Sopu tarvittiin

EU-elpymispaketti ei ole meille optimaalinen ratkaisu. Kaukana siitä. Mutta mitä olisi tapahtunut, jos sopua ei olisi löytynyt? Riski uudesta eurokriisistä ja rahoitusmarkkinoiden häiriintymisestä oli todellinen. Ja vielä keskellä koronakriisiä. 

Tuemmeko kasvua vai lisäämmekö epävarmuutta?

On harhaluulo, että Suomi voi sanella elpymispaketin ehdot itselleen täysin mieleisiksi. Sen sijaan Suomi voi ajaa koko Euroopan epävarmuuden tilaan lykkäämällä paketin käyttöönottoa. Samalla lykkääntyisi EU:n uusi budjetti. Ylimääräinen epävarmuus ja riski EU:n talouden kriisiytymisestä olisi myrkkyä orastavalle talouskasvulle, investoinneille ja työpaikoille, myös meillä Suomessa. 

Suomi jäisi päätöksellään yksin, ajautuisimme EU-päätöksenteon ulkokehälle ja vaikutusmahdollisuutemme vähenisivät. 

Vakaudesta huolehtiminen edellyttää elpymispaketin hyväksymistä

Suomi ja suomalaiset tarvitsevat vakaata ja vahvaa Eurooppaa. Sen vuoksi on vain yksi perusteltavissa oleva vaihtoehto: Suomen eduskunta hyväksyy jo neuvotellun elpymispaketin. 

Katse on siirrettävä takaisin palloon eli siihen, miten vahvistamme asemaamme ja vaikutusvaltaamme sen heikentämisen sijaan. Tämä on hyvä aloittaa varmistamalla, että elpymispaketin varat käytetään mahdollisimman tehokkaasti Euroopan uudistamiseen ja kilpailukyvyn vahvistamiseen. Suomi on usein onnistunut olemaan kokoaan suurempi maailman estradeilla – vähempään ei tule tyytyä jatkossakaan. Pelin kulkuun vaikutetaan kentältä, ei katsomosta.