Tuuli Mäkelä bloggaa: Vähähiilisyyden hyödyt konkretisoituvat asiakkaalla

30.06.2016

Vähähiilinen liiketoiminta on yrityksille mahdollisuus saavuttaa kustannushyötyjä ja erottautua markkinoilla perinteisistä, ympäristöä enemmän kuormittavista ratkaisuista, kirjoittaa EK:n cleantech-asiantuntija.

Asiantuntija Tuuli Mäkelä on perehtynyt cleantechiin ja yritysvastuuseen.

Asiantuntija Tuuli Mäkelä on perehtynyt cleantechiin ja yritysvastuuseen.

Lähtökohtana on, että yritys tuntee oman toimintansa päästövaikutukset ja pyrkii vähentämään niitä järjestelmällisesti. Tämä merkitsee sitä, että esimerkiksi tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa huomioidaan näistä aiheutuva hiilijalanjälki. Toimimalla päästötehokkaasti esimerkiksi vähentämällä energiankulutusta yritys voi tehdä merkittäviä kustannussäästöjä.

Yrityksen oma päästötehokkuus näkyy monesti myös sen tarjoamassa lopputuotteessa tai palvelussa. Positiiviset kustannussäästöt ja päästövähennykset siirtyvät siis myös yrityksen tuotteita ja palveluja käyttäville asiakkaalle pienempinä kustannuksina ja päästöinä. Monesti cleantech-ratkaisujen ympäristöhyödyt konkretisoituvatkin vasta asiakkaalla.

Parhaimmillaan yritys kasvattaa päästötehokkaasti valmistamiensa tuotteiden tai tarjoamiensa palvelujen avulla omaa positiivista hiilikädenjälkeään eli auttaa asiakkaitaan, kuntia tai kokonaisia valtioita vähentämään omia päästöjään ja löytää näin myös uutta bisnestä kasvavilta cleantech-markkinoilta.

Sitran vähähiilisestä työkalupakista löytyy konkreettinen keinovalikoima yrityksen oman päästötehokkuuden kasvattamiseen sekä asiakkaiden positiivisten ilmastovaikutusten eli hiilikädenjäljen kasvattamiseen. Katso lisää täältä.

SKF

Kuulalaakereistaan tunnetun SKF:n tuotteet auttavat asiakasyrityksiä vähentämään energiankulutusta ja päästöjä. Positiivisen hiilikädenjäljen kasvattaminen onkin osa yhtiön strategiaa. Tavoitteena on, että SKF:n hiilikädenjälki on oman toiminnan aiheuttamaa hiilijalanjälkeä suurempi. Kannattavaa liiketoimintaa voi tehdä myös hyviä asioita edistämällä.

Lue lisää: SKF:n tuotteet auttavat asiakkaita päästövähennyksiin.

S-ryhmä

S-Ryhmä on järjestelmällisen energiatehokkuustoiminnan ansiosta onnistunut vähentämään toimipaikkojensa energiankulutusta yli 30 prosenttia viiden viime vuoden aikana. Näin hyviin tuloksiin on päästy koko henkilöstön ja johdon sitoutumisella ja säännöllisellä tulosten seurannalla. S-ryhmä on pienentänyt omaa hiilijalanjälkeään lisäämällä tuulivoiman tuotantoa ja käyttöä. S-ryhmä auttaa myös asiakkaitaan vähentämään omia päästöjään muun muassa tarjoamalla liikenneasemillaan EkoFlex E85 -polttoainetta, joka sisältää 80–85 prosenttia bioetanolia.

Lue lisää: S-ryhmän suunnitelmallisuus energiansäästöissä tuottaa tulosta. 

Ensi viikon torstaina julkaistaan tämän blogisarjan viimeinen kirjoitus, jossa vedetään yhteen vinkit vähähiiliseen bisnekseen.