Vapaa liikkuvuus tekee meistä eurooppalaisia

07.05.2021

Eurooppa-päivä 9.5. saa meidät pysähtymään eurooppalaisuuden äärelle ja pohtimaan, mitkä asiat ovat meille Euroopan unionissa tärkeitä. Kuluva vuosi on koronapandemian takia pitänyt meidät kotimaisemissamme, joten eurooppalaisuuden ideaa ja EU-yhteistyötä on punnittu kuluvana vuotena ehkä enemmän kuin koskaan. Kun meitä on kohdannut yksi rauhanajan pahimmista kriiseistä, olemme miettineet, mikä on paikkamme EU:ssa.

Eurooppa-päivää, Euroopan rauhan ja yhtenäisyyden päivää, vietetään 9.5. ns. Schumanin julistuksen vuosipäivänä. Tuona päivänä vuonna 1950 Ranskan silloinen ulkoministeri Robert Schuman ehdotti pitämässään puheessa Euroopalle poliittista yhteistyötä, joka tekisi maanosan sisäiset sodat mahdottomiksi. Tätä ehdotusta pidetään nykyisen Euroopan unionin alkuna.

Unioni perustettiin, jotta toisen maailmansodan kauheudet eivät toistuisi enää koskaan. Entiset vihollisvaltiot sidottiin taloudellisten sopimusten ja yhteisesti sovitun arvopohjan avulla yhteistyöhön, joka kehittyi Euroopan unioniksi sellaisena kuin sen nyt tunnemme. Koronavuosi on näyttänyt meille, että EU pystyy toimimaan kriisin keskellä. Päätöksenteko on jatkunut poikkeusoloista huolimatta ja useita tärkeitä lakialoitteita on saatu edistettyä. Rokotteiden yhteishankinnat ovat tuottaneet tulosta ja nyt olemme siinä tilanteessa, että EU:n laajuinen rokotekattavuus on saatu turvattua. Tuleva Digital Green Certificate on avain turvallisen liikkumisen turvaamiseen ja elpymispaketti on neuvoteltu vauhdittamaan talouden elpymistä. Näissä päätöksissä Suomen ja suomalaisten ääni on tullut kuulluksi.

Euroopan unionin perusperiaatteisiin kuuluu ”neljän vapauden varmistaminen”. Näitä ovat ihmisten, omaisuuden, palvelujen ja pääoman vapaa liikkuvuus unionin alueella. Koronavuoden aikana näitä vapauksia on jouduttu rajoittamaan pandemian hillitsemiseksi ja ihmisten terveyden turvaamiseksi. Kuitenkin rokotusten edistyessä ja terveystilanteen parantuessa meidän tulee palata ns. perusvapauksien äärelle, jotta pystymme turvaamaan elpymisen, kestävän kasvun ja yhteisen eurooppalaisen arvopohjan säilymisen.

Vapaa liikkuvuus turvaa yrityksillemme ja elinkeinoelämälle toimintaedellytykset sisämarkkinoilla, jonne yhteinen valuutta luo turvallisuutta ja vakautta.

Ihmisten vapaa liikkuvuus liikuttaa paitsi turismin, myös työn, opiskelujen, ystävyyden tai rakkauden takia. Vapaa liikkuvuus tuo ennen kaikkea meidät eurooppalaiset yhteen. Vapaa liikkuvuus muistuttaa meitä siitä, että me olemme yhdessä eurooppalaisia. Meillä on monimuotoisuudessamme yhtenäinen kulttuurihistoria. Voimme lähteä töihin tai opiskelemaan toiseen EU-maahan, voimme maksaa samalla valuutalla kahvimme Brysselin Grand Placella tai Helsingin kauppatorilla, löydämme Kreikan matkalla maistamaamme herkullista fetaa lähikaupastamme tai voimme soittaa ystävillemme Madridiin tai Ouluun samaan hintaan. Meidän ei tarvitse huolehtia tullimaksuista, rajatarkastuksista tai pelätä sotaa. Meitä sitovat yhteiset pelisäännöt, jotka nojaavat samaan arvopohjaan, joka kunnioittaa ihmisoikeuksia, tasa-arvoa, demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta.

Vapaa liikkuvuus antaa meille paitsi vapauden liikkua maasta toiseen, se antaa meille myös tunteen siitä, että voimme olla kuin kotona, vaikka olisimmekin tuhansien kilometrien päässä sieltä. Tämä luo ennen kaikkea pohjan sille tunteelle, että Euroopassa olemme monimuotoisuudessamme yhtenäisiä, emmekä ole yksin.