Varautumista sopimuksettomaan brexitiin jatkettava

28.08.2019

Ison-Britannian parlamentti on torjunut maan hallituksen ja muiden EU-maiden neuvotteleman Britannian EU-erosopimusluonnoksen. Ison-Britannian sopimukseton EU-ero vältetään lopullisesti vain, jos Britannia hyväksyy erosopimuksen tai peruu EU-eron.

Kaupankäynnin kustannukset nousevat, häiriöitä toimitusketjuissa

Britannian sopimuksettoman EU-eron tapauksessa Britanniasta tulee EU:n ulkopuolinen maa ja muutokset astuvat voimaan heti EU-eron myötä ilman siirtymäaikaa. Brexit-päivämäärä on 31.10.

Tavaroiden, palveluiden, pääoman ja ihmisten vapaa liikkuvuus päättyvät.

Kaikki Britannian ja EU:n välillä liikkuvat tavarat on tulliselvitettävä. Kauppaa käydään pelkkien WTO-sopimusten pohjalta, joten maiden väliseen kauppaan kohdistuu tulleja. Britannia on kuitenkin päättänyt, ettei se no deal -tilanteessa peri väliaikaisesti tullimaksuja tuonnilta, pois lukien maalle kriittiset tavarat kuten jotkut maataloustuotteet ja autot.

Uuden tullirajan muodollisuuksia ja käytännönjärjestelyjä ei ole valmiutta hoitaa sujuvasti. Satamissa nähdään huomattavia ruuhkia ja viivästyksiä, jotka aiheuttavat häiriöitä yritysten toimitusketjuissa.

Britanniassa myönnetyt luvat, lisenssit tai sertifikaatit eivät ole sopimuksettoman eron tapauksessa enää voimassa EU:ssa. Myöskään EU:sta peräisin olevia henkilötietoja ei saa siirtää Britanniaan automaattisesti.

Finanssisektorin osalta keskeisimmät vaikutukset koskevat sijoitustoimintaa ja yritysten rahoitusjärjestelyitä.

Työntekijöiden vapaa liikkuvuus päättyy Britannian ja EU:n välillä ja mahdollista lisätaakkaa voivat aiheuttaa mm. työluvat ja ylimääräiset todistukset. Suomessa asuvien Britannian kansalaisten oleskeluoikeutta Suomessa on jatkettu määräaikaisesti erillislain avulla.

Britannia ei voi enää hyödyntää EU:n vapaakauppasopimuksia, mikä koskee Britanniassa sijaitsevia yrityksiä tai siellä valmistettuja tuotteita tai palveluita. Britanniassa tuotetulle sisällölle ei myöskään annettu EU-alkuperää, millä voi olla vaikutusta tullinalennusten hyödyntämiseen.

Kielteisiä vaikutuksia ei voida välttää

Vaikka aivan kriittisimmät toiminnot on pyritty turvaamaan väliaikaisin järjestelyin, Britannian äkkieron kielteisiä vaikutuksia ei pystytä merkittävästi vähentämään. Kaupankäynti EU:n ja Britannian välillä jatkuu, mutta sen kustannukset nousevat ja kauppa vähenee huomattavasti, ainakin väliaikaisesti.

Brexit näkyy jo Ison-Britannian taloudessa. No dealin suorat talousvaikutukset olisivat huomattavat erityisesti Britanniassa, mutta myös muissa EU-maissa. Myös pörssissä reaktiot olisivat jo nyt nähtyjä merkittävästi suuremmat. Yritysten pitää varautua myös valuuttariskeihin.

Valtioneuvoston kanslia on tehnyt yhteenvedon yritysten varautumisesta sopimuksettomaan brexitiin.