Venäjä-yhteydenpito arvossaan

10.12.2014
Timo Laukkanen

Timo Laukkanen, EK

EU-maiden yritykset tarvitsevat entistä enemmän tietoa toimintaympäristön muutoksista Venäjällä. Maan talouskasvun tyrehtyminen ja Ukrainan kriisiin liittyvät pakotteet ovat muuttaneet rajusti Venäjänkaupan, -investointien ja Venäjältä tulevan matkailun kehitysnäkymiä.

Yrityksille on tärkeää saada faktatietoa etenkin niiden toimintaan vaikuttavista laeista ja määräyksistä, joita valmistellaan Venäjän duumassa. Tällaisia ovat mm. muutokset verotukseen sekä mahdolliset ulkomaiseen omistukseen ja tuontiin kohdistuvat rajoitukset, joita media nostaa aika ajoin esille.

Kun EU-komission ja jäsenvaltioiden korkean tason tapaamisiin kohdistuu rajoitteita, on erittäin tärkeää panostaa kaupallis-taloudellisissa asioissa yhteydenpitoon kaikilla niillä tasoilla ja niitä kanavia käyttäen, joita rajoitukset eivät koske.

Elinkeinoelämä pyrkii tekemään tässä asiassa osansa. BUSINESSEUROPEn johto vieraili lokakuun lopulla Venäjän Teollisuuden ja yrittäjäin liiton (RSPP) luona Moskovassa. RSPP:n puheenjohtaja Aleksander Shokhin vieraili EK:n kutsusta Helsingissä ja EK järjesti Suomen ja Venäjän välisen talouskomission pk-työryhmän kokouksen Helsingissä. Samaan tapaan aktiivista yhteydenpitoa venäläisiin on jatkettu muun muassa Saksassa.

Myös marraskuussa hyväksytty EU:n talous- ja sosiaalikomitean lausunto painottaa EU:n ja Venäjän välisen aktiivisen yhteydenpidon tärkeyttä.

Timo Laukkanen
asiantuntija
Elinkeinoelämän keskusliitto EK