Viikon kysymys: Mikä on arvonlisäveron tarkoitus?

19.10.2016

Arvonlisäverotuksessa veroa maksetaan tavaroiden ja palveluiden kulutuksesta, eli se on kulutusvero. Veron maksajina käytännössä toimivat hyödykkeiden lopulliset kuluttajat, eli kotitaloudet.

Arvonlisävero on myös välillinen vero, jolloin veron lopulliset maksajat eli kuluttajat eivät tilitä veroa valtiolle, vaan veron tilittäjinä toimivat hyödykkeitä myyvät yritykset. Yritykset siirtävät veron myytävien tuotteiden myyntihintoihin, joten kuluttajat maksavat tuotteen oston yhteydessä veron myyjäyritykselle, joka puolestaan tilittää veron valtiolle.

Arvonlisäveroa maksetaan lisäksi vaihdannan kaikissa vaiheissa. Näin ollen verovelvollisia ovat tavaroiden ja palvelujen tuottajat ja jälleenmyyjät. Vaikka yritykset kaikissa vaihdannan vaiheissa tilittävät valtiolle arvonlisäveron, se ei kuitenkaan kertaannu. Veron kertaantuminen poistetaan yrityksille myönnetyn vähennysoikeuden avulla. 

Tämän mukaan kukin verovelvollinen yritys saa vähentää tilitettävän veron määrästä ostamiensa tuotantopanosten hintoihin sisältyvän arvonlisäveron. Siten lopullisiin kuluttajahintoihin sisältyy vain yhdenkertainen vero.

Talouskeskiviikko: EK aktiivisesti kehittämässä ALV-järjestelmää EU:ssa 

Viikon graafi: (tästä voit katsoa animaation uudelleen…)