Yritykset tarvitsevat globaalisti vahvaa EU:ta

05.03.2014

EU:n globaalilla vaikuttavuudella on suuri merkitys kansainvälistä kauppaa käyville eurooppalaisille ja suomalaisille yrityksille. On tärkeää, että EU pystyy neuvottelemaan kauppakumppanimaiden kanssa markkinoillepääsyn lisäämisestä ja kaupan esteiden purkamisesta.

Saila Turtiainen

Saila Turtiainen, EK

EU:n uskottavuudella ja vaikuttavuudella on myös protektionismia ehkäisevä vaikutus. Jos EU:ta pidetään heikkona toimijana, on kauppakumppanimaiden kynnys lähteä asettamaan uusia esteitä EU-yrityksille paljon matalampi. Suuret, kehittyvät maat, kuten Venäjä ja Kiina, näkevät kauppapolitiikan myös ulkopolitiikkansa jatkeena. Tämä johtaa pahimmillaan tilanteisiin, joissa kauppakumppanimaat saattavat purkaa EU:hun liittyvää tyytymättömyyttään eurooppalaisiin yrityksiin. Heikko unioni siis altistaa yrityksemme kosto- tai vastatoimille, joita yritysten on mahdotonta ennakoida.

EU:n kykyä puolustaa yritystensä etua on heikentänyt ennen kaikkea unionin oma toiminta. Muut maat ovat aina osanneet hyödyntää EU:n kykenemättömyyttä toimia yhteisrintamana.  Jäsenmaat ajavat maakohtaisia etuja johdonmukaisen EU-strategian kustannuksella.

EU:n jääräpäinen tapa määräillä ja pitää kiinni omasta agendastaan ja normeistaan on tehnyt siitä kaikkea muuta paitsi rakentavan yhteistyökumppanin muille maille. Perinteisesti unioni on yrittänyt johtaa muita maita omalla esimerkillään laihoin tuloksin. Nyt EU:n olisikin kyettävä luopumaan opettajanroolistaan ja kohdattava muut maat tasavertaisina kumppaneina.

Talouskriisi on entisestään kiihdyttänyt geopoliittista kehitystä, joka on jättämässä EU:n sivustakatsojan asemaan. Vaikeudet ovatkin alleviivanneet myös sitä tosiasiaa, että vain taloudellisesti vahva ja kilpailukykyinen EU voi olla vaikuttava globaali toimija.

Saila Turtiainen
asiantuntija, Brysselin toimisto
Elinkeinoelämän keskusliitto EK