EK:n viestit budjettiriiheen

Suomi lisää velkaansa nyt myös vahvan kasvun oloissa ja on luopunut kehysmenettelystä. Ensi vuoden budjettiesityksessä menokehystä rikotaan lähes miljardin verran. Hallituksen kyvyttömyys tehdä aitoja julkista taloutta vahvistavia työllisyyspäätöksiä tulee nyt muuttaa.
EK:n esitykset budjettiriiheen elokuussa 2021:

Kasvu maksaa velan

 1. Palataan terveen talouden tielle ja uudistetaan Suomen julkisen talouden ohjausjärjestelmä
  * Palataan kehyksiin – EK:n esitykset tasapainottavat julkista taloutta miljardilla
  * Ylihallituskautinen sitoutuminen – velkaantuminen taitettava 2025 – asetettava selkeä velka-ankkuri
 2. Tehdään julkista taloutta vahvistavia työllisyystoimia – nostetaan tavoitetasoa merkittävästi
  * Työ ensin –päätöksiä (720–810 me/v) sekä asumistuen ja toimeentulotuen uudistus (270 me/v )
  * Työlainsäädäntäuudistusten toteuttaminen siten, että niillä on myönteinen työllisyysvaikutus​
  * Paikallisen sopimisen työryhmän esitykset 10/2021 siten, että lakisääteisesti lisätään paikallisen sopimisen mahdollisuuksia
 3. Konkreettisia päätöksiä työvoimapulan helpottamiseksi
  * Täsmäkoulutusta tarvealoille – uudistetaan työttömyysturva – lisätään työperäistä maahanmuuttoa (lisämenoja n. 100 me)
 4. Kevennetään työn verotusta alentamalla ansiotuloverotusta 0,25–1 prosenttia
  * Yhden prosenttiyksikön veronalennus kauttaaltaan kaikissa tuloluokissa vastaa 4–5 %:n palkankorotuksia
 5. Toimeenpannaan kehysriihen päätökset kestävästi
  * TKI- ja infrarahoitukseen korjausliike – laajennettu t&k-verokannustin käyttöön jo 2022
  * Toteutetaan päätetyt veronkiristykset tavalla, joka tukee kasvua ja vakauttaa investointiympäristöä
 6. Kotiutetaan uudistumista tukevat investoinnit – otetaan fast track käyttöön ensin ilmastoinvestoinneissa