Kasvu maksaa velan

Suomi tarvitsee ylisukupolvisen jälleenrakennusohjelman. Emme saa siirtää tuleville sukupolville kestämätöntä velkataakkaa. Kasvu maksaa velan -ohjelma hyödyntää täysimääräisesti uudistuvan ja vastuullisen markkinatalouden mahdollisuudet.

Maan hallituksen tärkein tehtävä syyskuun budjettiriihessä on päättää työllisyyttä tukevista toimista ja tehdä kasvuun perustuva jälleenrakennusohjelma tuleville vuosille. Työllisyyttä parantavia toimia ovat mm. työn asettaminen etusijalle työttömyysturvaa porrastamalla ja poistamalla työttömyysputki sekä panostukset koulutukseen ja osaamiseen.

Koronan ja kestävyysvajeen laskua ei voi siirtää vain tuleville sukupolville. Ensi vuonna on perusteltua tehdä elvyttäviä toimia ja rakentaa pohjaa kasvulle ja työllisyydelle. Näitä panostuksia voidaan rahoittaa EU:n elvytyspaketilla ja valtion omaisuuden myyntituloilla.

Suomi velkaantuu lähivuosina rajusti. Velkaannumme koronakriisin vaikutusten vuoksi tänä vuonna ainakin 15–20 miljardia euroa. Vaikka talouden odotetaan käynnistyvän koronan jälkeen, ensi vuonna pelkästään valtion alijäämä kasvaa seitsemään miljardiin euroon. Pitkän aikavälin kestävyysvaje on tätäkin suurempi. Väestön ikärakenteen vuoksi menot kasvavat noin 500 miljoonaa euroa joka vuosi. Ja kun korot joskus nousevat, yksi prosenttiyksikkö koroissa merkitsee noin 1,5 miljardin lisämenoa.

Esitämme Suomelle Kasvu maksaa velan -jälleenrakennusohjelmassa laajaa kasvua tukevaa rakenneohjelmaa työllisyyden parantamiseksi ja hyvinvointivaltion turvaamiseksi. Ohjelmassa on sekä lyhyellä aikavälillä kasvua tukevia toimia että pidemmän aikavälin rakenteellisia uudistuksia. 

Tutustu Kasvu maksaa velan -ohjelmaan (pdf)

Uudistusten ja kasvun tie vai muutoskyvyttömyys ja surkastuminen – kumman valitsemme?

Kasvuteemat – EK:n esitykset toimenpiteiksi