EK: Innovaatiorahoitusta kasvatettava 160 – 200 miljoonalla eurolla

22.02.2017

EK ehdottaa, että hallitus kasvattaa innovaatiorahoitusta 160–200 miljoonalla eurolla vähintään vuoteen 2020 asti. Lisäksi EK edellyttää, että hallitus pitää kiinni lupauksestaan pääomittaa korkeakouluja. Tarvitaan myös uudistuksia, joilla sujuvoitetaan kaavoitusta ja investointiluvitusta sekä puretaan kannustinloukkuja. EK:n esittämät toimet ovat kustannusneutraali kokonaisuus, jolla nostetaan työllisyysastetta ja poistetaan esteitä yritysten investointien tieltä.

Siirretään yritystukien painopiste uudistumiseen

Suomen innovaatiopanostusten laskusuunta on käännettävä, jotta se ei vie pohjaa tulevalta talouskasvulta ja kasvata kuilua kilpailijamaihin. Siksi EK esittää koko yritystukijärjestelmän uudistamista siten, että se edistää Suomen kasvua, uudistumista ja kansainvälistä kilpailukykyä.

160–200 miljoonan euron vuosittaiset innovaatiopanostukset EK rahoittaisi karsimalla sellaisia yritystukia, joiden myöntöperusteet eivät palvele uudistumista ja kilpailukykyä. Lisärahoitus tulisi suunnata siten, että se lisäisi yritysvetoista innovaatio- ja tutkimusyhteistyötä esimerkiksi Tekesin ohjelmien kautta.

Nostetaan työllisyysastetta purkamalla kannustinloukut

Kannustinloukkujen purkaminen on avain työllisyysasteen nostamiseen. Siksi EK esittää, että päivähoitomaksuja alennetaan kautta linjan yhteensä 140 miljoonalla eurolla. Korkein perittävä maksu olisi jatkossa 250 euroa/kk, kun se nykyisin on 290 euroa. Toisen lapsen maksu olisi enintään 50 prosenttia ensimmäisen lapsen maksusta.

Lisäksi EK ehdottaa, että osa tuloveron kevennyksistä toteutetaan korottamalla työtulovähennystä ja asumistuen tasoa alennetaan 153 miljoonalla eurolla. Toimeentulotukeen palautettaisiin myös asumiskustannusten omavastuu (-11 miljoonaa euroa). Työtulojen tukea leikkaavaa vaikutusta lievennettäisiin. EK:n ehdotusten myötä perheille jäisi aiempaa enemmän nettotuloja käytettäväksi tilanteessa, jossa henkilö työllistyy työmarkkinatuelta tai osa-aikatyöstä kokoaikatyöhön.

Vauhtia 2,9 miljardin euron investoinneille

EK esittää, että 2,9 miljardin euron pysähdyksissä olevia investointeja vauhditetaan hankekaavalla ja digitalisoimalla lupapalvelut. Hankekaava vähentäisi yrityksen tarvitsemien kaavojen määrää. Samalla yrityksille annettaisiin oikeus hankekaavan vireillepanoon. Valitusoikeus rajattaisiin niihin tahoihin, joita hanke aidosti koskee.

Yritysten investointeja koskevat lupapalvelut on digitalisoitava ns. yhden luukun palveluun. Hanke on toteutettava nopeasti ja uusimpia ICT-ratkaisuja hyödyntäen. Yritysten tulee voida asioida niin kuntien kuin valtion viranomaisten kanssa yhden sähköisen rajapinnan kautta. Lisäksi EK:lla on noin 30 muuta ehdotusta, joilla sääntelyä voidaan sujuvoittaa.

Tutustu Jyri Häkämiehen presentaatioon EK:n mediatilaisuudessa.