EK: Investointeja vauhdittava EU-rahoitus ajaa Suomen asiaa

Ilman vahvoja yhteisiä toimia EU ei elvy kriisistä ja uhkana on pitkä investointilama. Se olisi myrkkyä Suomen viennille ja kansantaloudelle. Olennaista on vaikuttaa siihen, että valitaan Suomenkin kannalta viisain EU-rahoitusratkaisu: investoinnit edellä ja lähtökohtaisesti lainapainotteisesti.

Ursula von der Layenin komissiolta odotetaan 27.5. esitystä Euroopan uudelleenrakennuksen edellyttämistä toimenpiteistä ja rahoituksesta.

Ennakkotietojen mukaan komissio tulee ehdottamaan uutta elpymisrahastoa (recovery fund), jota suunnattaisiin eritoten investointeihin. Vielä ei ole varmuutta, olisiko pääpaino laina- vai avustusmuotoisella rahoituksella.

Eurooppalaisten investointien elvyttäminen ajaa Suomen ja suomalaisyritysten asiaa, arvioi EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies:

”Maamme talous ja vienti nojaavat investointihyödykkeiden kysyntään. Ja viennistämme peräti 60 prosenttia menee EU:n sisämarkkinoille. Siksi Suomen jälleenrakennuksen onnistuminen riippuu suurelta osin juuri EU-markkinoitten investointiaktiivisuudesta. On hyvät syyt vahvistaa sitä lainamuotoisella EU-rahoituksella.”

Euroopan investointilama on jo ovella: komission tuoreen ennusteen mukaan EU-investoinnit supistuisivat jo vuonna 2020 yli 13 prosenttia.

Uuden EU-rahoituksen kohdentumisen osalta komissio on pitänyt esillä muun muassa digitalisaatiota ja vihreää taloutta sekä terveydenhuollon tarpeita. EK:n mukaan olisi tärkeää saada fokusta myös tuotekehitykseen, tutkimukseen ja muuhun toimintaan, joka tukee Euroopan talouden uudistumista.

Vahvat yhteiset toimet ovat väistämättömiä

Koko EU:n ja euroalueen elpyminen ja toimintakyky ovat välttämättömyys Suomelle ja suomalaiselle elinkeinoelämälle. Realiteetti on, että täysin ilman merkittäviä yhteisiä toimia EU ei kriisistä nouse – eikä siten myöskään Suomi. Olennaista on vaikuttaa siihen, että valitaan Suomenkin kannalta viisain rahoitusratkaisu: investoinnit edellä ja lähtökohtaisesti lainapainotteisesti.

EK haluaa herättää keskustelua myös Suomen asemasta: Suomen on syytä olla rakentava suhtautumisessaan EU:n yhteisiin elpymistoimiin. Jos jäämme vastustamaan liian ehdottomalla tavalla kaikenlaisia yhteisiä toimia, voimme ajautua sivustakatsojaksi muiden ratkaistessa asiat Suomenkin puolesta.

Edessä on myös kauaskantoisia valintoja politiikan sisällöstä. Euroopan jälleenrakennuksen draiveriksi tarvitaan elinvoimaista yritystoimintaa. Siksi avainasemassa on yritysmyönteinen kasvupolitiikka, sisämarkkinoiden vahvistaminen ja maailmanmarkkinoiden auki pitäminen aktiivisen kauppapolitiikan toimin.