EK ja HALI varautuvat koronan toiseen aaltoon: Yksityisen ja julkisen terveydenhuollon yhteistyö takaa testaa–jäljitä–eristä–hoida -strategian onnistumisen

Elinkeinoelämän Keskusliitto (EK) ja Hyvinvointiala HALI ry tukevat Suomen valitsemaa ”testaa-jäljitä-eristä-hoida”-strategiaa koronaepidemian taltuttamiseksi. Strategian tehokkuus edellyttää sairastuneiden ja kantajien laajaa testausta, tartuntaketjujen nopeaa tunnistusta ja pysäytystä sekä sairastuneiden ja altistuneiden tehokasta eristystä ja hoitoa.

Testaa ja jäljitä -strategian onnistumisella on iso vaikutus maamme taloudelle ja työllisyydelle erityisesti, mikäli koronan toinen aalto tulee syksyllä maahamme, muistuttaa EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies:

”Nykyisessä koronatestaus- ja jäljitysprosessissa on kuitenkin useita haasteita, jotka hankaloittavat sen tavoitteiden saavuttamista.”


Keskeiset haasteet:

 • Viive koronatestilähetteen saamisessa, tartuntatautipäätöksen tekemisessä ja tartuntaketjun jäljityksessä julkisella sektorilla.
 • Prosessin maksullisuus yksityisen terveydenhuollon asiakkaille ja työterveyshuollossa.
 • Työterveyshuollon rajallinen tiedonsaanti ja mahdollisuus osallistua tartuntaketjujen jäljitykseen ja pysäyttämiseen

Testaa-jäljitä-eristä-hoida -strategian onnistumiseksi yksityisen terveydenhuollon (mukaan lukien työterveyshuolto) resursseja ja osaamista on hyödynnettävä testaus- ja jäljitysvaiheissa ja prosessin on oltava maksutonta asiakkaalle palveluntarjoajasta riippumatta. Strategian on välttämätöntä olla saumaton, jotta epidemian mahdollisia seuraavia aaltoja voidaan joko hillitä tai ne voidaan välttää kokonaan.

”Elinkeinoelämän keskusliitto ja Hyvinvointiala HALI ehdottavat parempaa yksityisen ja julkisen terveydenhuoltoalan yhteistyötä”, HALI:n toimitusjohtaja Ulla-Maija Rajakangas sanoo.


EK:n ja HALI:n ehdotukset epidemian 2. aaltoon varautumiseksi:

 1. Kaikkien oireilevien henkilöiden on päästävä julkisrahoitteiseen testiin ja koko prosessiin testauksesta jäljitykseen ja hoitoon helposti, joustavasti ja nopeasti.

 • Helppous, joustavuus ja nopeus edellyttävät sitä, että testattava henkilö voi valita itse paikan, jossa testi tehdään. Tämä edellyttää, että työterveyshuollon ja muun yksityisen sektorin lähetteet testauksiin hyväksytään kaikissa julkisen sektorin testausyksiköissä ja että lähetteen perusteella testi voidaan tehdä myös yksityisellä sektorilla.
 • Testausprosessin on perusteltua hoitua edellä kuvatulla tavalla kaikkialla Suomessa. Siksi asiasta tarvitaan valtakunnan tason ohjeistus.
 • Korvaukset maksettaisiin palveluntuottajille toteutettujen testausten perusteella.
 • Mahdollisuuksia väärinkäyttöihin yksityisellä tai julkisella sektorilla ei ole, kun lähetteen tekee terveydenhuollon ammattihenkilö valtakunnan tasolla määriteltyjen kriteerien perusteella.
 • Koko prosessin kustannukset ovat yksityisellä ja julkisella sektorilla samaa luokkaa.
 1.  Kaikki oireilevat työterveyshuollon piirissä olevat henkilöt ja työterveyshuollon ammattilaisenarvion perusteella altistuneet työntekijät voivat hakeutua testaukseen myös omassa työterveyshuollossaan.

 • Kun työpaikalla todetaan yksi tai useampi koronavirustartunta, useat muut työntekijät voivat altistua tartunnalle. Todetulle tapaukselle työterveyshuollon ammattilaisen lääketieteellisen arvion perusteella altistuneet, myös oireettomat työntekijät on syytä testata. Vain näin voidaan välttää jatkotartunnat työpaikoilla ja taata kaikille työntekijöille turvallinen ja terveellinen työympäristö.
 • Koronatartuntatestit on korvattava työterveydenhuollossa väliaikaisesti siten, että Kelan maksama työterveyshuollon korvaus kattaa 75 % testien työnantajalle aiheutuvista hyväksyttävistä kustannuksista. Näiden testien Kela-työterveyskorvaukset rahoitettaisiin siten, että valtio maksaisi puolet, ja toisen puolen maksaisivat työnantajat sekä työntekijät yhdessä.
 1.  Työterveyshuollolle annettava toimeksianto jäljitykseen

 • Yksityisellä sektorilla ei voi tehdä päätöstä karanteeniin määräämisestä, mutta itse jäljittämistyössä yksityisen sektorin resursseja kannattaa hyödyntää nykyistä huomattavasti tehokkaammin.
 • Työterveyshuollon työolosuhteiden erityisosaajana pitää voida tehdä jäljitys yhdessä työnantajan kanssa työntekijän luvalla.