EK ja liitot mukaan Maailmanpankin Hiilipäästöille hinta -aloitteeseen

16.09.2014

EK ja sen toimialaliitot Energiateollisuus, Kemianteollisuus, Metsäteollisuus ja Teknologiateollisuus ovat ilmaisseet tukensa Maailmanpankin Putting a Price on Carbon -aloitteelle, jossa peräänkuulutetaan hiilipäästöille hintaa osana globaaleja ilmastotoimia.

Aloitteen allekirjoittaneet valtiot ja yritykset peräävät päättäjiltä voimakkaampia toimia hiilidioksidipäästöjen hinnoittelulle kansainvälisen ilmastosopimuksen takarajan lähestyessä Pariisissa loppuvuodesta 2015.

– Ilmastopolitiikassa tärkeää on markkinaehtoinen ohjaus.  Se takaa kustannustehokkuuden ja kannustaa mahdollisimman edullisiin ja kannattaviin päästövähennystoimenpiteisiin, sanoo EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies.

Euroopan unionissa on ollut käytössä laajamittainen päästökauppajärjestelmä jo vuodesta 2005.

– On erityisen tärkeää, että EU-maiden lisäksi päästöiltään merkittävät maat ottavat käyttöön vastaavanlaisia päästökauppajärjestelmiä, jotka voidaan linkittää keskenään ja lopulta muodostaa toimivat globaalit hiilipäästömarkkinat, Häkämies korostaa.

EK:n ja toimialaliittojen tukema Hiilipäästöille hinta -aloite julkaistaan syyskuun 23. päivä YK:n pääsihteerin Ban Ki Moonin isännöimässä ilmastohuippukokouksessa. Paikalle on kutsuttu valtioiden, yrityselämän ja kansalaisjärjestöjen johtoa voimistamaan tahtotilaa kansainväliselle yhteistyölle ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

EK odottaa ensi vuonna järjestettävältä Pariisin ilmastokokoukselta kaikkia osapuolia tasapuolisesti sitovaa sopimusta ilmastonmuutoksen taltuttamiseksi.

Myös yksittäisillä yrityksillä on mahdollisuus antaa tukensa vetoomukselle.

Lisätietoja:

Mikael Ohlström, johtava asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, p. 09 4202 2563
Jukka Leskelä, johtaja, Energiateollisuus, p. 09 5305 2201
Sami Nikander, osastopäällikkö, Kemianteollisuus, p. 09 1728 4358
Jouni Punnonen, johtaja, Metsäteollisuus, p. 09 132 6611
Mika Nykänen, johtaja, Teknologiateollisuus, p. 09 192 3312