EK: Katowicen ilmastosopu haastaa kiristämään Pariisin tavoitteita

15.12.2018

Katowicen neuvottelutulos on EK:n arvion mukaan merkittävä askel kohti maailman maiden ilmastotavoitteiden tehokkaampaa toimeenpanoa ja niiden kunnianhimon nostamista lähivuosina. Katowice rakentaa suomalaiselle ilmastobisnekselle globaaleja kasvunäkymiä ja tasaisempaa pelikenttää eri puolilla maailmaa.

Katowicen tänään päättyneen ilmastokokouksen tärkein saavutus oli se, että siellä päästiin sopuun sääntökirjasta, jonka mukaisesti Pariisin sopimuksessa sovittuja  ilmastotoimia raportoidaan, seurataan ja todennetaan.

Elinkeinoelämän keskusliitto seurasi Katowicen neuvotteluita tiiviisti. EK liittyi marraskuussa CLC-aloitteeseen (Climate Leadership Coalition), jonka tavoitteena on nostaa ilmastotavoitteiden kunnianhimoa. Taustalla on suomalaisen elinkeinoelämän vahva sitoutuminen ilmastonmuutoksen ratkaisemiseen.

Katowicen lopputulosta voi pitää ilmastokokouksen ennakko-odotuksiin nähden kohtuullisena, arvioi Elinkeinoelämän keskusliiton johtava asiantuntija Matti Kahra:

”Merkillepantavaa on se, että IPCC-ilmastopaneelin lokakuinen raportti ja Katowicen neuvottelutulos tukevat toinen toisiaan: kumpikin haastaa maailman maita ja talousalueita kunnianhimoisempiin ilmastotoimiin 1,5 asteen tavoitetason suhteen. Toimeenpanoa tulee kiihdyttää kaikkialla. Katowice kirittää siis maailman muita talousalueita seuraamaan EU:n esimerkkiä ilmastotavoitteiden uskottavassa toimeenpanossa.”

Katowice toi hyviä uutisia myös suomalaiselle cleantechille:

”Sääntökirjan viitoittamat yhtenäiset pelisäännöt selkiyttävät toimintaympäristöä ja mahdollistavat ilmastobisneksen kasvun sekä tasaisemman pelikentän eri puolilla maailmaa.”

Kahra seurasi Katowicessa myös kansainvälisen päästömarkkinan etenemistä. EK pitää olennaisen tärkeänä, että hiilipäästöille saataisiin globaalisti mitattava ”hintalappu”.

”Oli pettymys, ettei Katowicessa päästy etenemään riittävän päättäväisesti kansainvälisen päästökaupan kehittämisessä. Sitä tarvittaisiin, jotta ilmastopolitiikkaa voitaisiin toteuttaa markkinaehtoisesti ja kustannustehokkaasti.”