EK: Kilpailukyvyn vahvistaminen ja kestävä markkinatalous ovat parasta teollisuuspolitiikkaa EU:lle

10.03.2020

EU-komission on määrä julkistaa tänään ensimmäiset suuntaviivat uudelle teollisuuspolitiikalle. Suomalaisen elinkeinoelämän mielestä avainasemassa ovat toimivat sisämarkkinat ja avoin kilpailu, aktiivinen kauppapolitiikka sekä panostukset kilpailukykyyn. Oikotietä teollisuuden menestykseen ei ole.

Pelissä on paljon: uuden teollisuusstrategian on luvattu antavan järeitä vastauksia siihen, miten Eurooppa onnistuu vastaamaan megatrendeihin – digitalisaatioon, ilmastonmuutokseen ja yhä ankarampaan globaaliin kilpailuun. Teollisuuspolitiikkaa on nostanut EU:n ykkösagendalle myös kauppapolitiikan kiristynyt tilanne niin USA:n kuin Kiinankin suunnalla.

Teollisuusstrategia on Green Dealin kaltainen katto-ohjelma, jonka konkreettisia lainsäädäntöehdotuksia kuullaan komission kauden edetessä.

Teollisuuspolitiikan isoja valintoja

Suomalainen elinkeinoelämä toivoo, että EU edistäisi teollisuuttaan markkinavetoisesti – kilpailukykyä vahvistamalla sekä edistämällä avointa ja reilua kilpailua, arvioi EK:n johtava asiantuntija Janica Ylikarjula.

Eurooppaa haastetaan lujasti ja paine on valtava. Sitä suuremmalla syyllä tulee pitää pää kylmänä ja valmistella lainsäädäntöä huolella ja harkiten, Ylikarjula korostaa.

”Nyt jos koskaan punnitaan EU:n luottamus omaan talousjärjestelmäämme, jossa avoin markkinatalous yhdistyy sosiaaliseen ja ympäristöä koskevaan vastuullisuuteen. Kilpailijamaiden toimintaa ei ole syytä matkia, vaan päinvastoin vastustaa päättäväisesti protektionismin houkutuksia.”

On myönteistä, että komissio ottaa vakavasti Euroopan teollisuutta koskevat huolet. Keinot on valittava viisaasti. Kansainväliseen kilpailuun liittyviä ongelmia ei EK:n mukaan ratkaista lisäämällä valtion väliintuloja ja vääristämällä kilpailua. Valtiovallan pyrkimykset suojata teollisuutta ulkomaiselta kilpailulta tai yrityskauppavalvonnan politisointi eivät ole pitkäaikaisen menestyksen resepti. Ei ole myöskään Suomen kaltaisen pienen vientimaan etu, jos maailmanmarkkinoilla lähdetään kilpailemaan valtiontuilla.

Sisämarkkinat – eurooppalainen kilpailuvaltti

Euroopan teollisuudella on Janica Ylikarjulan mukaan yksi keskeinen kilpailuvaltti ylitse muiden – oma sisämarkkinamme.

”Sisämarkkinoita ei voi pitää itsestäänselvyytenä, vaan on päinvastoin ryhdyttävä toimiin, joilla estetään niiden rapautuminen. Teollisuuspolitiikan työkalupakissa tarvitaan myös aktiivista kauppapolitiikkaa sekä vahvoja panostuksia tutkimukseen ja innovaatiotoimintaan sekä osaamiseen.”

Eurooppalaisten teollisuusjättien luominen on ollut paljon keskusteluissa. Yritysten koon kasvattaminen ja toimintojen skaalaaminen on kannatettava tavoite, mutta pelkkä yrityksen koko ei kuitenkaan ole ratkaiseva. Kaikenkokoisten yrityksen ja maiden pitää pystyä menestymään, EK muistuttaa.