EK, KT, SAK, Akava ja STTK: Työttömyysvakuutusmaksun alennusvaraa ei valtiontalouden tilkkeeksi

01.03.2024

Työttömyysvakuutusmaksut on tarkoitettu ansiosidonnaisten etuuksien rahoittamiseen. Työmarkkinoiden keskusjärjestöt korostavat, että tätä vakuutusperiaatetta ei pidä rikkoa, eikä sosiaalivakuutusmaksuja käyttää muun julkisen talouden vahvistamiseen.

Työmarkkinoiden keskusjärjestöjä edustaneet jäsenet jättivät yhteisen eriävän mielipiteen tänään julkaistuun valtiovarainministeriön työryhmän raporttiin sosiaalivakuutusmaksujen alennusvaran kanavoimisesta valtiontalouden hyödyksi.

Järjestöjen mielestä työryhmän raportissa olisi tullut korostaa vakuutusperiaatetta. Työttömyysvakuutusmaksuja ei tule käyttää välittömästi tai välillisesti valtiontalouden menojen kattamiseen. Järjestöjen asiantuntijat vetoavat myös työryhmän laskelmiin. Hallituksen tavoitteena oleva julkisen talouden vahvistaminen työttömyysturva- ja aikuiskoulutusetuusmuutoksilla toteutuu ilman työttömyysvakuutusmaksujen alennusvaran lisäkanavointiakin. Vuodelle 2024 ansiotuloverotuksen indeksitarkistusten mitoitusta muutettiin jo siten, että työttömyysvakuutusmaksun alennusta vastaava osuus 200 miljoonaa euroa huomioiden verovähennysoikeus kanavoitiin valtiontaloutta vahvistamaan. Jos hallitus katsoo, että lisätoimia tarvitaan, julkisen talouden suora sopeutus tulee tehdä sosiaalivakuutuksen sijaan menoja leikkaamalla, tuloja kasvattamalla tai niiden yhdistelmällä.

Järjestöjen eriävä mielipide on luettavissa kokonaisuudessaan.

Lisätietoja:

Vesa Rantahalvari, EK, puh. 040 5444 609

Mika Juutinen, KT, puh. 050 5020 300

Saana Siekkinen, SAK, puh. 040 834 5030

Ville Kopra, Akava, puh. 040 826 1358

Patrizio Lainà, STTK, puh. 040 583 4432