Kustannustukea jatkettava koronarajoitusten kohteena olevilla toimialoilla

16.08.2021

Viides kustannustukikierros on sekä välttämätön että oikeudenmukainen kriisitoimi niillä toimialoilla, joiden liiketoimintaa on rajoitettu kesä-elokuussa. Rajoitusten edelleen kiristyessä hätätilanne jatkuu erityisesti matkailu- ja ravintola-alalla, henkilöliikenne- ja kuljetuspalveluissa sekä tapahtuma- ja messupalveluissa.

Kustannustuet ovat ajankohtaisia, kun niiden 4. hakukierros käynnistyy ti 17.8. kattaen maalis-toukokuun yritystoiminnan.

”Yritysten kriisitukien jatkoa pitää pohtia jo nyt. Niiden suunnittelussa on huomioitava jyrkät erot eri toimialojen näkymissä. Talouden yleisestä poutasäästä huolimatta osa toimialoista on edelleen kriisin keskellä. Esimerkiksi majoitusalan liikevaihto oli yhä kesäkuussa kolmanneksen alempi kuin ennen pandemiaa”, muistuttaa EK:n pk-johtaja Petri Vuorio.

”Rajoituksista kärsiville aloille on keskeisten EU-verrokkimaiden tavoin toteutettava vielä viides kustannustukiohjelma kesä-elokuun yritystoiminnan osalta. Sen valmistelu on käynnistettävä viiveettä.”

Mikäli rajoitukset yhä syksyllä jatkuvat ja talouden avaaminen lykkääntyy, tulee valmistautua myös mahdollisen kuudennen kustannustukiohjelman tarpeeseen.

Samalla on yhtenäistettävä kustannustuen myöntökriteereitä muiden Pohjoismaiden kanssa. Petri Vuorion mukaan yhtenäistämisen tarvetta on eritoten tuen korvaustasossa sekä suurten työnantajien kertatuen ylärajassa.

Talouden terveysturvallinen avaaminen yritysten ykköstoive

Yritysten ensisijainen toive on päästä harjoittamaan normaalia toimintaansa terveysturvallisesti ja ilman merkittäviä rajoituksia. Valtion kriisituet ovat kuitenkin sekä välttämättömiä että oikeudenmukaisia niille toimialoille, joille rajoitusten jatkuminen estää kannattavan liiketoiminnan harjoittamisen. Näin myös Suomen eduskunta on linjannut, Petri Vuorio toteaa.

”Kriisituista voidaan luopua heti, kun kaikille toimialoille on saatu palautettua edellytykset terveysturvalliseen ja kannattavaan toimintaan. Sen kiirehtimiseksi tarvitaan koronapassin nopeaa käyttöönottoa.”

Kriisitukien tulee olla väliaikaisia myös Euroopassa. Kilpailuvääristymien välttämiseksi Suomen tulee ajaa aktiivisesti sitä, että kaikki EU-maat luopuvat valtiotukisäännösten väliaikaisista poikkeamista heti kun rokotekattavuus ja talouden avaaminen sen sallii.