EK lähtee STM:n työryhmästä: Tasa-arvoyksikkö rikkoo kolmikantaisen lainvalmistelun sääntöjä

23.11.2020

Ministeri Thomas Blomqvist asetti elokuussa sosiaali- ja terveysministeriön (STM) johdolla toimivan kolmikantaisen työryhmän valmistelemaan nopealla aikataululla muutoksia tasa-arvolakiin. STM:n tasa-arvoyksikön toiminta työryhmän johdossa on osoittautunut niin poikkeukselliseksi, että EK ei näe muuta mahdollisuutta kuin irtautua ryhmästä. Helsingin Sanomat uutisoi aiheesta maanantaina: EK palaa mielellään työryhmään, jos ryhmässä toimitaan normaaleiden kolmikannan periaatteiden mukaisesti.

– STM:n tasa-arvoyksikkö ei kunnioita kolmikantaisen lainvalmistelun periaatteita. Valmistelu poikkeaa täysin STM:n vakuutusosaston ja TEM:n työoikeuspuolen noudattamasta hyvän kolmikantavalmistelun käytännöstä. Emme ole vuosiin törmänneet näin poikkeukselliseen tapaan runnoa lakimuutoksia työryhmän läpi noudattamatta asianmukaisen lainvalmistelun vaatimuksia, ihmettelee EK:n johtaja Ilkka Oksala.

–  EK kannattaa erittäin vahvasti tasa-arvoa, ja siksi olisimme halunneet olla mukana myös tässä työryhmässä. Tasa-arvolain kehittäminen on tärkeää ja kannatettavaa, mutta se on tehtävä aidossa kolmikantaisessa eli hallituksen ja työmarkkinakeskusjärjestöjen välisessä yhteistyössä. Valitettavasti STM:n tasa-arvoyksikkö ei johda työryhmää millään tavalla tasa-arvoisesti, harmittelee EK:ta työryhmässä edustanut tasa-arvoasiantuntija Katja Leppänen.

STM:n tasa-arvoyksikön toiminta hyvin poikkeuksellista

STM:n tasa-arvoyksikkö rikkoo monella tapaa kolmikantaisen lainvalmistelun pitkäaikaisia käytäntöjä.

–  Työryhmän puheenjohtaja ilmoitti yksipuolisesti heti ensimmäisessä kokouksessa ryhmän työsuunnitelman, ja on tämän jälkeen tyrmännyt kaikki ehdotukset suunnitelman muokkaamiseksi asianmukaisen lainvalmistelun edellytykset täyttäväksi. Sen sijaan, että työryhmä olisi aloittanut työnsä oikein eli muun muassa kartoittanut nykytilaa ja lakimuutoksia koskevia vaihtoehtoja, STM tuo kokouspöytään itse valmistelemansa lakimuutosluonnokset viimeisteltäväksi, kertoo Leppänen.

–  Ilmeisesti STM:n tasa-arvoyksikön tarkoituksena on käyttää työryhmää keppihevosena, jotta se voisi väittää haluamiensa lakimuutosten valmistelun tapahtuneen kolmikantaisessa yhteistyössä, paheksuu Leppänen.

STM:n tasa-arvoyksikkö on puolustellut toimintaansa hallitusohjelman kirjauksilla tasa-arvolainsäädännön muuttamisesta. Hallitusohjelman mukaan palkka-avoimuutta lisätään lainsäädännön keinoin.

–  Hallitusohjelmassa ei ole kuitenkaan määrätty, että lainsäädäntö tulisi laatia vastoin asiallisen kolmikantaisen lainvalmistelun periaatteita, toteaa Leppänen.

Ennen työryhmästä lähtemistä EK vetosi useita kertoja ministeri Blomqvistiin, että ryhmän toiminta saatettaisiin oikeille raiteille. Pyynnöt eivät kuitenkaan johtaneet muutoksiin työryhmässä.