EK luopuu keskusjärjestösopimuksista, sopiminen jatkuu liittojen toimesta

15.02.2017

EK luopuu nykyisistä keskusjärjestösopimuksista. Jatkossa EK:n sääntömuutoksen seurauksena tämän kaltaisista asioista sopiminen siirtyy liittotasolle. Jäsenliitot ovat sitoutuneet kunnioittamaan keskusjärjestösopimuksia työehtosopimuskauden loppuun asti.

EK teki sääntömuutoksen, joka tuli voimaan vuonna 2016. Sen seurauksena EK ei enää tee keskitettyjä tulopoliittisia ratkaisuja. EK ei myöskään voi olla osapuolena keskusjärjestösopimuksissa, jotka liittyvät sääntömuutoksen alaan kuuluviin työmarkkinakysymyksiin.

Tällaisia keskusjärjestösopimuksia on ollut 22, mutta monilla toimialoilla ne on jo aiemmin korvattu omilla alakohtaisilla sopimuksilla. Tämä kertoo siitä, ettei sama malli sovi kaikille, vaan toimialojen tarpeiden tulee heijastua työehtosopimusten sisältöön.

Yhteistyön hengessä EK on informoinut asiasta etukäteen valtiovallan ja työntekijäpuolen ylimpiä päättäjiä.