EK pettyi veronkiristyksiin

07.08.2012

Hallituksen suunnitelma kiristää ansiotulojen verotusta on elinkeinoelämän mielestä virhe. Elinkeinoelämän keskusliitto EK pitää tärkeänä, että tuloverotukseen tehdään myös ensi vuonna inflaatiotarkistus ja hallitus luopuu suunnitellusta uudesta veroluokasta yli 100 000 euroa ansaitseville.

Ansioverotuksen kiristäminen on työllisyyden kannalta haitallista. Kaiken kaikkiaan on valitettavaa, että valtiovarainministeriön budjettiesitys painottaa enemmän veronkorotuksia kuin menoleikkauksia. Linja ei tue kaivatulla tavalla talouskasvua.

Myönteistä on yritysten t&k-verokannusteen käyttöönotto. Sillä halutaan kannustaa yrityksiä palkkaamaan lisää henkilöstöä tutkimus- ja kehitystoimintaan. Plussaa ovat myös yksityisen sijoittajan verohuojennus sekä korotetut veropoistot teollisuudelle investointien vauhdittamiseksi. EK:n mielestä korotetut poistot tulisi kuitenkin myöntää myös palveluyrityksille.

Kasvun vauhdittamiseksi on lisäksi harkittava nopeasti aivan uudenlaisia toimia, kuten ns. innovaatioboksi. Sen avulla voidaan edistää innovaatiotulojen kaupallistamista ja saamista Suomeen.

Rikkipäätös edellyttää pikaisia toimia

Suomen hallituksen on linjattava pikaisesti keinot, jotta yrityksille ei aiheudu haittaa vuoden 2015 alussa voimaan tulevista meriliikenteen uusista rikkivaatimuksista. Yritykset tarvitsevat välittömästi tiedot tulevista toimista.

Yritysten energia- ja logistiikkakustannuksia on nostettu viime vuosina, mikä on rapauttanut kilpailukykyä. Rikkidirektiivi aiheuttaa jälleen voimakkaita nousupaineita rahtihintoihin.

Yritysten energiakustannuksia tulee keventää mm. ottamalla käyttöön dieselveron palautusjärjestelmä sekä kehittämällä energiaveroleikkuria edelleen.