EK selvitti: Kiky vei paikallista sopimista eteenpäin

07.06.2016

Kilpailukykysopimuksessa työmarkkinoiden keskusjärjestöt sopivat paikallisen sopimisen edistämisestä. Liitot neuvottelivat muutokset työehtosopimuksiin. EK selvitti jäsenliitoiltaan, kuinka paikallista sopimista lisättiin työehtosopimuksiin. Tulokset ovat seuraavat:

  • Paikallista sopimista edistettiin 86,1 prosentissa työehtosopimuksista. EK:n jäsenyritysten työtekijöistä on mukana 94,7 prosenttia.
  •  Työajan pidentäminen paikallisesti sovittavalla tavalla eteni 57 prosentissa työehtosopimuksista. Työajan pidentäminen paikallisesti sovittavalla tavalla koskee 50 prosenttia EK:n jäsenyrityksen palkansaajista.
  •  Neuvotteluissa lisättiin ns. selviytymislauseke 69,6 prosenttiin tesseistä. Tämä koskee 79,5 prosenttia EK:n yritysten palkansaajista.
  •  Työaikapankki tuli 28,9 prosenttiin tesseistä. Tämä koskee 23,8 prosenttia EK:n jäsenyritysten palkansaajista.
  •  Neuvotteluissa luovuttiin ay-liiton oikeudesta estää paikallinen sopiminen 70 tessissä. Tämä koskee EK:n jäsenyrityksissä 255 000 työntekijää. Suurimmassa osassa työehtosopimuksia ei tällaista ay-liiton veto-oikeutta ole ollutkaan.
  •  Liittojen soveltamisneuvotteluissa sovittiin myös muista työajan sopimisen lisäämisestä 33,5 prosentissa tes-sopimuksia. Näiden piirissä on 61,4 prosenttia EK:n jäsenyritysten palkansaajista.

EK:n johtaja Ilkka Oksala pitää paikallisen sopimisen lisäämistä välttämättömänä, jotta suomalaiset yritykset voivat menestyä alati kiristyvässä kansainvälisessä kilpailussa. Oksalan listaa soveltamisneuvottelun annin:

– Paikallinen sopiminen edistyi Kiky-liittokierroksella. Lähes kaikilla aloilla paikallisen sopimisen mahdollisuudet lisääntyivät. Toisilla aloilla enemmän ja toisilla vähemmän.

– Erityisen merkittävää on se, että huomattavan monella alalla sovittiin työajan 24 tunnin pidennys toteutettavaksi paikallisesti sopien. Tämä on yritysten näkökulmasta merkittävä saavutus.

– Oleellista on, että paikallisen sopimisen mahdollisuuksia todella käytetään. Tämä edellyttää hyvää työnantajan ja työntekijöiden välistä keskinäistä luottamusta.

– Vaikka nyt päästiin eteenpäin, on selvää, että työ paikallisen sopimisen lisäämiseksi on kesken. Syksyn 2017 liittokohtaisella työmarkkinakierroksella on hyvä tilaisuus jatkaa paikallisen sopimisen mahdollisuuksien lisäämistä.