EK:n Häkämies: Julkinen talous tasapainoon rakenneuudistuksilla

11.08.2016

Suomen talousnäkymät ovat edelleen vaatimattomat ja se heijastuu voimakkaasti myös julkisen talouden tilaan. Julkisen talouden tasapainottamista onkin jatkettava, painottaa Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja Jyri Häkämies.

Tehdyistä säästötoimista huolimatta velkaantuminen jatkuu lähivuosina. Suomen ongelmat ovat muuttuneet yhä rakenteellisemmiksi, kun hidas kasvu ja riittämätön työllisyysaste kuristavat julkista taloutta. Julkisten menojen tasoa on tarkasteltava kriittisesti myös jatkossa, mutta entistäkin tärkeämmäksi nousee työllisyysasteen nostaminen tasolle, joka mahdollistaa hyvinvointipalvelut tulevinakin vuosina.

– Laajat rakenneuudistukset, jotka nostavat työllisyysastetta, ovat kestävin tie tasapainottaa julkinen talous. Työllistymistä on pystyttävä merkittävästi tukemaan kannustinloukkuja purkamalla, muistuttaa Häkämies.

– Julkisen sektorin toimintaa on myös edelleen tehostettava. Sote-uudistuksella tavoitellaan miljardiluokan säästöjä vaarantamatta palvelujen laatua. Uudistuksen jatkovalmistelussa on varmistettava näiden tavoitteiden toteutuminen, Häkämies jatkaa.

Lisäksi on ehdottomasti pidettävä huolta suomalaisten yritysten kilpailukyvystä ja luotava kasvumahdollisuuksia.

– Riittävät panostukset osaamiseen, tutkimukseen ja innovaatioihin ovat välttämättömiä. Ne eivät ratkaise Suomen ongelmia nopealla aikataululla, mutta niiden avulla varmistetaan Suomen ja suomalaisen yritysten menestys 2020-luvulla.