EK:n yrittäjät esittävät kasvukannusteita veronkorotusten sijaan

23.02.2017

EK:n Yrittäjävaltuuskunnan työvaliokunta arvioi, että listaamattomien yritysten osinkoverotuksen kiristäminen vaarantaisi sekä pk-sektorin että koko Suomen talousnäkymiä. 

Verokeskustelu vilkastui, kun valtiovarainministeriön työryhmä esitti 9.2. julkistetussa raportissaan kiristyksiä listaamattomien yritysten osinkoverotukseen. EK:n Yrittäjävaltuuskunnan työvaliokunta on käsitellyt ehdotuksia kokouksessaan ja todennut yksimielisenä kantanaan, että veronkorotukset olisivat vahingollisia sekä pk-sektorille että Suomen orastavalle talouskasvulle.

EK:n Yrittäjävaltuuskunnan puheenjohtaja Kari Jussi Aho muistuttaa Suomen talouskehityksen olevan yhä vahvemmin pienten ja keskisuurten yritysten varassa:

– Mikäli Suomeen halutaan kasvua ja työllisyyttä, tulee pk-yritysten toimintaympäristöstä kehittää mahdollisimman kannustava, ennustettava ja johdonmukainen sekä tunnistaa yrittäjien ottama riski. Listaamattomien yritysten osinkoverotuksen kiristys veisi täysin päinvastaiseen suuntaan.

Yrittäjävaltuuskunnan työvaliokunta muistuttaa elinkeinoelämän järjestöjen olevan yksimielisiä vastustaessaan valtiovarainministeriön työryhmän esitystä (katso EK:n, Suomen Yrittäjien, Keskuskauppakamarin ja Perheyritysten liiton julkilausuma). Työvaliokunta pitää myönteisinä maan hallituksen suunnalta tulleita viestejä siitä, ettei listaamattomien yritysten osinkoverotukseen ole tulossa muutoksia nykyisellä hallituskaudella. Verotukseen tarvitaan kuitenkin pidempää sihtiä.

Yritysten investointipäätökset tehdään vuosiksi eteenpäin, muistuttaa Kari Jussi Aho:

–Pk-yritysten omistajat sitoutuvat pitkäaikaiseen riskinkantoon yritystensä omistajina. Siksi eri puolueiden tulee sitoutua yli hallituskausien meneviin sitoumuksiin siitä, ettei veronkorotuksilla estetä yritysten kasvua. Vero- ja lakivalmistelussa tarvitaan vahvaa yrityselämän tuntemusta ja parempaa vaikutusarviointia.

Ahon mukaan nyt on aika kääntää kansantalouden rattaat vauhtiin:

– Parhaiten Suomen kasvua vahvistetaan madaltamalla pk-yritysten työllistämis- ja investointikynnystä sekä kehittämällä niille vakaa ja kilpailukykyinen toimintaympäristö. Vaikutukset heijastuisivat laajasti koko yhteiskuntaan.

Pk-yritykset EK:n ytimessä

EK vaikuttaa erityisesti työnantajina toimivien pk-yrittäjien puolesta, sillä niiden varassa on Suomen työllisyys. 96 % jäsenyrityksistämme edustaa pk-sektoria. Alle 50 hengen yritysten osuus EK:n jäsenistöstä on 84 %. Alle 10 hengen yritysten osuus on 45 %. Pk-edunvalvonnan tärkeimpänä taustavoimana toimii Yrittäjävaltuuskunta. Se koostuu noin sadasta eturivin yrittäjästä, jotka edustavat EK:n jäsenliittoja.