EK:n yrityskysely: Suurin osa yrityksistä ei ole vielä varautunut mahdollisiin sähkökatkoihin

31.10.2022

Alle kolmasosa yrityksistä on varautunut mahdollisiin sähkökatkoksiin. Mikäli varautumista on suunniteltu, yleisin keino on ollut tehdä suunnitelmia sähkön säästämiseksi kulutuspiikkien aikana. Tiedot käyvät ilmi EK:n yrityskyselystä, johon vastasi lähes 900 yritystä.

Sähkökatkoihin varautuneista yrityksistä lähes 40 prosenttia on myös hankkinut varavoimakoneita tai varavirtalaitteita, jotta kriittisiä toimintoja pystytään pitämään yllä myös katkojen aikana. Suurten yritysten osalta varautuminen mahdollisiin sähkökatkoihin on selvästi pienempiä yrityksiä yleisempää.

Sähkökatkoihin varautumisen lisäksi yrityksiltä kysyttiin henkilöstön lomautusaikeista. Kyselyn perusteella noin 26 prosenttia yrityksistä suunnittelee lomauttavansa henkilöstöään seuraavan puolen vuoden aikana. Lomautuksia suunnittelevin yritysten määrä on kasvanut 3 prosenttiyksikköä syyskuussa tehtyyn kyselyyn verrattuna. Rakennusalalla lomautussuunnitelmia on selvästi enemmän kuin muilla toimialoilla.

”Tuloksen voi tulkita niin, että yritysten tulevaisuuden näkymät ovat heikkenemässä vauhdilla. On etsittävä pikaisesti keinoja, joilla on mahdollista välttää energiakriisin ja käynnissä olevan sodan aiheuttamien vahinkojen kärjistyminen työllisyydessä ja yrityskentässä”, sanoo EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies.

EU:n asettamat Venäjä-pakotteet saavat kyselyyn vastanneilta yrityksiltä yhä hyvin vahvan tuen. Pakotteita kannattaa 94 prosenttia yrityksistä. Suomalainen elinkeinoelämän on ollut koko Ukrainan sodan ajan hyvin yksimielinen näiden pakotteiden tarpeellisuudesta ja välttämättömyydestä.

EK:n Yrityskysely
Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n yrityskysely toteutettiin 13.10-24.10.2022. Kyselyyn vastasi 883 työnantajayritystä ja tulokset on painotettu siten, että ne ovat suuntaa antavasti yleistettävissä työnantajayritysten perusjoukkoon.