Elinkeinoelämän luottamus säilyi vaimeana

27.10.2020

Teollisuudessa ja palveluissa hienoinen parannus, rakentamisessa ja vähittäiskaupassa laskua.

Teollisuusyritysten luottamus nousi lokakuussa hieman edelliskuukaudesta, mutta luottamusindikaattori on yhä melko heikolla tasolla. Lokakuun lukema oli -15, kun indikaattori oli syyskuussa -20. Luottamusindikaattorin pitkän aikavälin keskiarvo on +1.

Rakennusyritysten luottamus heikkeni lokakuussa lievästi. Luottamusindikaattorin saldoluku laski -16 pisteeseen, kun edelliskuun tarkentunut lukema oli -15. Indikaattorin
pitkän aikavälin keskiarvo on -6, joten luottamus pysyi selvästi keskiarvon alapuolella.

Palveluyritysten luottamusindikaattori pysyi vaisuna lokakuussa. Sen uusin lukema on -11 pistettä, joka on pisteen enemmän kuin syyskuussa. Indikaattorin pitkän aikavälin
keskiarvo on +12.

Vähittäiskaupan luottamus heikkeni lokakuussa. Luottamusindikaattorin uusin lukema on -8 (syyskuun tarkistettu luku -5). Luottamusindikaattorin pitkän aikavälin
keskiarvo on -1.