Elinkeinoelämän Suurlähet­ti­läs­pal­kinnot Markku Keinäselle ja Anu-Eerika Viljaselle sekä Yhdysvaltojen Team Finland -joukkueelle 

24.08.2023

EK:n yrittäjät ovat palkinneet viidettä kertaa Suomen diplomaatteja, jotka ovat auttaneet suomalaisyrityksiä onnistumaan vaativilla vientimarkkinoilla. Suurlähettiläspalkinnon saavat Brysselissä toimiva EU-suurlähettiläs Markku Keinänen ja Saudi-Arabian suurlähettiläs Anu-Eerika Viljanen. Joukkuepalkinto myönnetään suurlähettiläs Mikko Hautalan johtamalle Yhdysvaltojen Team Finland -joukkueelle.

EK:n yrittäjät haluavat kiittää Suomen edustustojen ensiluokkaisia ammattilaisia kautta maailman. Kaikkia Suurlähettiläspalkinnon saajia yhdistää yrityslähtöinen ote ja aktiivinen dialogi elinkeinoelämän suuntaan, toteavat EK:n Yrittäjävaltuuskunnan puheenjohtaja Tuomas Pere (Pintos Oy) ja kansainvälistymis- ja uudistumisryhmän puheenjohtaja Bengt Westerholm (Beweship Oy).

”Suurlähettiläiden ja koko Team Finland -verkoston rooli pk-yritysten kumppanina korostuu entisestään, kun viennin pelikenttä vaikeutuu geopoliittisten jännitteiden kiristyessä ja maailmantalouden kasvuodotusten heikentyessä. Toisaalta pk-yrityksille avautuu nyt uusia mahdollisuuksia, kun globaalit asiakkaat hajauttavat toimitusketjuja ja hakevat uusia alihankkijoita länsimaista. Markkinoiden uusjaossa on tärkeää, että Suomi hyödyntää vastuullisuuteen ja vihreään siirtymään liittyvät kilpailuvaltit. Äkillisiin kriiseihin ja yllättäviin mahdollisuuksiin on kyettävä jatkossa reagoimaan entistä ketterämmin myös vienninedistämisen keinoin.”

Elinkeinoelämän Suurlähet­ti­läs­pal­kinnon saajat vuonna 2023

EU-suurlähettiläs Markku Keinänen ja hänen johtamansa EU-edustusto ovat yritysten arvostamia EU-vaikuttajia. Keinänen on koko uransa ajan edistänyt pk-yritysten toimintaedellytyksiä niin EU:n sisällä kuin kolmansien maiden kanssa ja toiminut pk-yrityksille elintärkeän vapaakaupan ja kauppasopimusten puolesta. Keinänen on elinkeinoelämän ja talouden ymmärtäjä. Yritykset arvostavat häntä helposti lähestyttävänä ja pragmaattisena kumppanina.

 

 

 

 

 

Saudi-Arabian suurlähettiläs Anu-Eerika Viljanen on ottanut uudessa kohdemaassa menestyksekkäästi haltuun roolinsa yritysten kumppanina. Vaativalla markkina-alueella suurlähettilään merkitys korostuu entisestään. Viljanen on ollut yrityksille arvokas yhteistyökumppani niin mahdollisuuksien kartoittamisessa, riskien tunnistamisessa kuin maan erityispiirteiden ymmärtämisessä.  Hän on auttanut yrityksiä pääsemään kiinni vihreän siirtymän, älykkään infran, koulutuksen ja terveyssektorin liiketoimintamahdollisuuksiin.

Yhdysvaltain Team Finland -joukkueen avainhenkilöitä: Business Finlandin aluejohtaja Petri Haahti (vas.), Los Angelesin pääkonsuli Okko-Pekka Salmimies, New Yorkin pääkonsuli Jarmo Sareva sekä suurlähettiläs Mikko Hautala.

 

 

Yhdysvallat nousi vuonna 2022 historiallisesti Suomen kokonaisviennin ykkösmarkkinaksi. Suurlähettiläs Mikko Hautalan johtama Yhdysvaltain Team Finland -joukkue on ollut ratkaisevassa vaiheessa rakentamassa edellytyksiä sille, että Natoon liittynyt Suomi pystyy kääntämään uuden USA-potentiaalin kaupalliseksi menestykseksi. Team Finland -ammattilaiset ovat tehneet Hautalan johdolla vahvaa yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa, minkä yhtenä tärkeänä tuloksena Washingtoniin perustettiin uusi kaupallinen sillanpääasema teknologiayhteistyötä syventämään. Suomi on toiminut Yhdysvalloissa edelläkävijänä myös osavaltiokohtaisten kauppasuhteiden kehittämisessä.

Press bulletin in English.