Elinkeinoelämän suurlähettiläspalkinto Mikko Hautalalle ja Johanna Karangolle sekä kunniamaininta Japanin Team Finland -joukkueelle

27.08.2020

Elinkeinoelämän yrittäjät palkitsivat Suomen edustustojen huippuja yritysten hyväksi tehdystä erinomaisesta työstä. Kentän palaute kertoo, että Venäjän suurlähettilään Mikko Hautalan ja Hong Kongin pääkonsulin Johanna Karangon työ on ollut poikkeuksellisen yrityslähtöistä, omistautunutta ja tuloksellista.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK selvitti jäsenistöltään, missä kohdemaissa suomalaisten yritysten kansainvälistymistä on edistetty erityisen onnistuneesti. Palkinnon myöntämiselle on tänä vuonna erityiset perusteet, sillä maailmantalouden tilanne, koronakriisi ja kauppapolitiikan kehityssuunnat alleviivaavat koko Team Finland -toiminnan merkitystä entisestään.  Viennin vauhdittajia palkittiin nyt toista vuotta peräkkäin.

Vuoden 2020 suurlähettiläspalkinnot myönnettiin seuraavin perusteluin:

Moskovan suurlähettiläänä toimiessaan Mikko Hautala on nähnyt erityistä vaivaa perehtyessään suomalaisyritysten liiketoimintaan ja markkinamahdollisuuksiin. Yritysten arvostama Hautala sai kiitosta myös innostavasta Suomi-tarinasta ja menestyksekkäästä ovien avaamisesta vaativilla Venäjän markkinoilla. Hautala on kiertänyt väsymättömästi yritysten kanssa eri puolilla Venäjää ja pannut persoonaansa peliin suomalaisen vientimenestyksen puolesta.

Hong Kongin pääkonsuli Johanna Karanko sai laajaa kiitosta yritysmyönteisyydestään ja kaupallisesta ajattelustaan. Karangolla on vakuuttavat näytöt siitä, kuinka oikea asenne ja maailmanluokan osaaminen ovat auttaneet vauhdittamaan yritysten vientiponnisteluita Aasian tärkeässä bisneskeskuksessa. Hän osaa olla suorassa ja mutkattomassa kontaktissa erilaisten yritysten kanssa, mikä on tehnyt yhteistyöstä sujuvaa.

Suurlähettiläspalkintojen ohella annettiin tunnustusta hyvästä tiimityöstä: elinkeinoelämän kunniamaininnan sai Japanin Team Finland -joukkue. Tokion suurlähetystön,  paikallisen Business Finland -yksikön, Suomen Japanin instituutin ja Suomalaisen kauppakamarin yhteistyö on ollut esimerkillistä. Erityisesti mainittiin Feel Finland -tapahtuman ja Tokion olympialaisten yrityspromootioiden onnistuminen. Suurlähettiläs Pekka Orpanan panos joukkuepelin rakentajana on ollut aivan ainutlaatuinen. Myös Business Finlandin Pekka Laitinen ja Jusa Susia saivat yrityksiltä paljon kiittävää palautetta.

Suomen suurlähetystöt ja edustustot ovat Team Finland -toiminnan ytimessä, kun ne palvelevat yrityksiä ovien avaajina, kontaktien rakentajina ja kaupanesteiden purkajina, muistuttavat EK:n yrittäjävaltuuskunnan puheenjohtaja Kari Jussi Aho sekä uudistumis- ja kansainvälistymisryhmän puheenjohtaja Peter Fredman.

”Haluamme esittää lämpimät kiitokset suurlähettiläs Mikko Hautalalle ja pääkonsuli Johanna Karangolle – te olette esikuvallisia kumppaneita kansainvälistyville yrityksillemme. Samalla tunnustamme Team Finlandin huippujoukkueita niin Japanissa kuin muuallakin maailmassa. Tästä on hyvä jatkaa yhteistyötä Suomen vientimenestyksen hyväksi!”

Japanin voittoisan Team Finland -joukkueen jäseniä.