HPL ja EK haluavat parantaa vuokratyöntekijöiden asemaa yhdenmukaistamalla matkakustannusten korvaussäännöksiä

12.03.2012

Matkakustannusten korvaussäännöksiä muuttamalla edistettäisiin samalla työntekijöiden liikkuvuutta sekä työntekijöiden ja työpaikkojen kohtaamista

Henkilöstöpalveluyritysten Liitto (HPL) ja Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) vaativat muutosta tuloverolakiin. KHO:n tuore ennakkopäätös evää vuokratyöntekijältä oikeuden verovapaisiin matkakustannusten korvauksiin, mikä osoittaa, ettei nykyinen laki takaa työntekijöille yhdenvertaista kohtelua.

Korkein hallinto-oikeus antoi 6.3.2012 ennakkoratkaisun, jonka mukaan jyväskyläläiseltä tarjoilijalta evättiin oikeus verovapaisiin matkakustannusten korvauksiin, koska hän työskenteli henkilöstöpalveluyrityksen lähettämänä vuokratyöntekijänä.

Vuoden 2005 KHO:n ennakkopäätöksen mukaan vuokratyöntekijän varsinaiseksi työpaikaksi katsottiin vuokratyöntekijän oman työnantajan toimipisteen sijasta vuokratyövoimaa käyttävän yrityksen toimipiste. Vuokratyöntekijälle ei ole siten voitu maksaa verovapaita matkakustannusten korvauksia, vaikka hänen työpaikkansa on sijainnut kaukana hänen oman työnantajansa toimipisteestä.

Tuloverolakia muutettiin kuitenkin vuoden 2009 alusta lukien. Muutoksen tarkoitus oli kannustaa ottamaan vastaan tilapäistä työtä työntekijän normaalin työssäkäyntialueen ulkopuolelta. Lainmuutoksen johdosta työntekijälle voidaan maksaa verottomia matkakustannusten korvauksia, jos hänen työntekemispaikkakuntansa sijaitsee muualla kuin oman työnantajan toimipaikassa ja yli 100 kilometrin etäisyydellä hänen asunnostaan. Lisäksi työskentelyn tulee olla tilapäistä ja työntekijän on pitänyt yöpyä tilapäisessä majoituksessa.

Esimerkiksi metallialan yrityksen lähettäessä palkkaamansa työntekijän toiselle paikkakunnalle toisen yrityksen tiloihin töihin, hänelle voidaan edellä mainittujen edellytysten täyttyessä maksaa verottomia matkakustannusten korvauksia.

KHO:n tuoreen päätöksen mukaan verottomia matkakustannusten korvauksia ei kuitenkaan voida maksaa, jos metallimiehen työnantajana olisi vastaavassa tilanteessa henkilöstöpalveluyritys, joka lähettäisi kyseisen työntekijän vuokratyöntekijänä toisen yrityksen tiloihin töihin.

”KHO:n päätös osoittaa, että nykyinen tuloverolaki mahdollistaa työntekijöiden eriarvoisen kohtelun. Lain sanamuoto ei tee eroa suorassa työsuhteessa olevien ja vuokratyöntekijöiden välillä. KHO:n enemmistö päätti asian verovelvollisen vahingoksi”, EK:n veroasiantuntija Virpi Pasanen toteaa.

HPL ja EK haluavat lakimuutostaKHO:n ennakkopäätös ei edistä työvoiman liikkumista eikä työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaamista. Päätös on takaisku myös nuorisotyöttömyyden hoitamiselle. ”Vuokratyö työllistää nimenomaan nuoria ja nuoret ovat muita halukkaampia liikkumaan tilapäisen työn perässä. Usein työn vastaanottaminen toiselta paikkakunnalta ei kuitenkaan ole mahdollista lisääntyneiden kustannusten vuoksi eikä tuore päätös tuo tähän helpotusta”, sanoo HPL:n toimitusjohtaja Merru Tuliara.

HPL ja EK toteavat, että tuloverolakia pitäisi tarkistaa samalla kun vuokratyödirektiivin täytäntöönpanoa jatketaan poistamalla vuokratyötä koskevia kieltoja ja rajoituksia työehtosopimuksista.

→ Katso KHO:n päätös: http://www.kho.fi/paatokset/57803.htm

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Merru Tuliara, HPL, puh. 040 562 6466, merru.tuliara@hpl.fi

Veroasiantuntija Virpi Pasanen, EK, puh. 040 749 0660, virpi.pasanen@ek.fi