Hyvä sote-esitys valinnanvapaudesta ja rahoituksen yksinkertaistamisesta

31.05.2016

Brommelsin työryhmän ehdotukset sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden valinnanvapauden toteuttamista ovat toimivia ja kannatettavia, arvioi Elinkeinoelämän keskusliiton johtaja Ilkka Oksala.

Professori Mats Brommelsin johtama työryhmä lähtee raportissaan siitä, että asiakkaan oikeus valita ja vaihtaa palvelujen tuottajaa parantaa olennaisesti palvelujen saatavuutta ja laatua.

– Valinnanvapaus on myös oikea kannuste palvelujen laadun parantamiseksi, sanoo Oksala.

Työryhmä ehdottaa kiinteää korvausta peruspalvelujen tuottajille. Vaativassa hoidossa asiakas voisi valita tuottajan sen jälkeen, kun esimerkiksi lääkäri on todennut palveluja tarvittavan.

– Palvelun käytön määrästä riippumaton kiinteä korvaus peruspalvelujen tuottajille sekä palvelutarpeen arviointi erityistasolla ovat välttämättömiä palvelujen tuottavuuden kohottamiseksi ja kustannusten nousun taittamiseksi. Veronmaksajien piikki ei saa olla auki ylihoidolle ja tehottomuudelle, toteaa Oksala.

Erilaisten tuottajien tasavertainen asema korostuu työryhmän ehdotuksissa. Julkisista varoista tuottajille maksettavat korvaukset olisivat samat julkisille ja yksityisille toimijoille. Valtio vahvistaisi tuottajille asetettavat vähimmäisvaatimukset.

– Työryhmä on oivaltanut hyvin kilpailuneutraliteetin tärkeyden. Ehdotusten toteuttaminen asettaisi erilaiset tuottajat kilpailullisesti samalle viivalle. Kiitosta saa myös ehdotus alihankkijoiden käytön ja verkostomaisen toiminnan mahdollistaminen, mikä on tärkeää esimerkiksi pienille ja paikallisesti toimiville yrityksille, tähdentää Oksala.

Työryhmä ei ehdota muutoksia työterveyshuollon asemaan. Sen sijaan ryhmä arvioi, että työterveyshuollon korvauksia tulisi kehittää nykyistä enemmän ennaltaehkäisyyn ja työhön liittyvien sairauksien varhaisen toteamiseen. Tämä taas tukee työkyvyn ylläpitämistä ja edistämistä.

– Tältäkin osin työryhmä on oikeassa. Terveydenhuollon hyvin toimivaa osaa ei pidä romuttaa, vaan jatkuvasti kehittää vastaamaan työelämän tarpeita, lisää Oksala.