Innovaatioboksi saatava nopeasti käyttöön

13.12.2012

Suomi uhkaa menettää pidemmällä aikavälillä 30-50 % aineettomista oikeuksista ja niiden tuottamasta yhteisöveropohjasta. Laajan aineettomia oikeuksia koskevan verokannustimen eli ns. innovaatioboksin toteuttamisen vaikutukset ovat kuitenkin edullisemmat kuin kustannukset, mikäli mitään ei tehdä. Arvio ilmenee työ- ja elinkeinoministeriön tänään julkistamasta aineettomien oikeuksien verokannustinta koskevasta selvityksestä.

Kansainvälinen verokilpailu on kiristynyt ja koventunut. Aineettomia oikeuksia koskeva verokannustin on käytössä jo useissa keskeisissä kilpailijamaissa ja aineettomat oikeudet liikkuvat helposti rajojen yli.

– Korkean arvonlisän tuottaminen Suomessa edellyttää, että toimintaympäristö on houkutteleva ja riittävän kilpailukykyinen sekä tukee työllistämistä, sanoo EK:n rahoitusasiantuntija Tommi Toivola.

– Suomi tarvitsee nopeasti oman kansainvälisesti kilpailukykyisen innovaatioboksin houkutellakseen sekä suomalaisia että ulkomaisia yrityksiä  säilyttämään ja käynnistämään uusia t&k-toimintoja  Suomessa.

– Innovaatioboksi  tukee innovaatiotoiminnan tulosten kaupallistamista ja  se kannustaa yrityksiä kasvuun ja uudistumiseen. Näin se muodostaa myös luontevan kokonaisuuden yhdessä ensi vuonna käyttöön otettavan t&k -verokannusteen kanssa, arvioi Toivola.

Innovaatioboksi tulee toteuttaa mahdollisimman laajana. Mallin tulee hyödyttää elinkeinoelämää ja eri toimialoja sekä yrityksiä kattavasti.

TEM:n tilaama selvitys on hyvin laadittu ja se antaa erinomaiset edellytykset asian jatkovalmistelulle. Hankkeen jatkovalmistelu ja sen käyttöönotosta päättäminen tulee toteuttaa viipymättä. Innovaatioboksin valmistelussa tulee välttää virheet, joita tehtiin t&k-toiminnan lisävähennyksen ja sijoitustoiminnan veronhuojennuksen valmistelun yhteydessä. Säädösvalmistelun tulee olla avointa ja läpinäkyvää ja siinä tulee ottaa huomioon myös käyttäjien ja käytettävyyden näkökulma. Mallista tulee pyrkiä luomaan hallinnollisesti mahdollisimman kevyt ja yksinkertainen toteuttaa.

Lisätietoja:

johtava veroasiantuntija Tero Honkavaara 040 5574937

veroasiantuntija Virpi Pasanen 040 7490660

asiantuntija Riikka Tähtivuori 050 3849454

rahoitusasiantuntija Tommi Toivola 050 5722231