Investointien houkutteluun tarvitaan uusia keinoja – Suomessa verohuojennus käyttöön ja EU:ssa selvitettävä investointirahoitusvälinettä

09.02.2024

EK:n teettämä selvitys antaa karun arvion: EU tuskin tulee kuluvalla vuosikymmenellä palaamaan aikaisempaan, kilpailun vapautta ja sisämarkkinoiden häiriintymätöntä toimintaa korostaneeseen teollisuuspolitiikkaan. Suomen menestymiseksi investointien houkuttelussa EK esittääkin kansallista verohuojennusta strategisille investoinneille. Lisäksi on Suomen edun mukaista, että lähdemme selvittämään EU-tason investointirahoitusvälinettä, jonka kautta rahoitettaisiin parhaita ja strategisesti tärkeitä hankkeita ehkäisten suurten jäsenmaiden valtiontukikilpailun.

Kilpailu investoinneista on saavuttanut massiiviset mittasuhteet niin eri maanosien kuin Euroopan unionin sisällä. EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämiehen mukaan EU uhkaa hävitä teknologisen kilpajuoksun Kiinalle ja USA:lle ja sillä on arvaamattomia vaikutuksia EU:n tulevaisuuden kannalta. Panostuksien teollisuuspolitiikkaan, palvelutalouteen ja infraan sekä strategiseen autonomiaan onkin siis jatkuttava, mutta tasaveroisen kilpailun mahdollistavilla keinoilla.

”Suomen kilpailukyvyn turvaaminen on kaikkien asia – jos ulkomaiset investoinnit kiertävät Suomen, myös iso osa kasvusta kiertää Suomen. Tarvitsemme uusia välineitä tähän niin kansallisesti kuin EU:ssa”, muistuttaa EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies.

Häkämiehen mukaan nyt jos koskaan tarvitaan aloitteellista EU-vaikuttamista – vaakakupissa on Suomen investointivetovoima ja vientikilpailukyky sisämarkkinoilla.

”Kesäkuun EU-vaalien jälkeen käynnistyvä uusi lainsäädäntökausi on ratkaiseva. Suomella on nyt mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisilla politiikkatoimilla investointeja jatkossa Eurooppaan houkutellaan. Suomen on tuotava aktiivisesti pöytään meille edullisia ratkaisuja – jos emme tätä tee, jäämme katsomoon ja muut määräävät tahdin.”

Kansallisen kannanmuodostuksen pohjaksi EK on teettänyt aiheesta selvityksen, jonka on laatinut työ- ja elinkeinoministeriön entinen kansliapäällikkö oikeustieteen kandidaatti LL.M. Raimo Luoma.

”Pienenä ja hyvin toimivista sisämarkkinoista riippuvaisena jäsenvaltiona Suomen etu olisi tiukka valtiontukipolitiikka, kuten Suomi on koko EU-jäsenyytensä ajan korostanut. Kun näin tuskin tulee tapahtumaan, on tämä otettava huomioon sekä Suomen EU-politiikan muotoilussa että kansallisessa päätöksenteossa.”

EK:n suositukset investointien edistämiseen ja kasvun vauhdittamiseen

Vihreän ja digitaalisen siirtymän onnistuminen edellyttää ennennäkemättömän mittakaavan investointeja. Investoinneista kilpailemiseksi tarvitaan vaikuttavia työkaluja mahdollisimman pikaisesti. EK esittää Suomen aseman vahvistamiseksi määräaikaista verokannustinta, jonka valmistelusta tulisi päättää kehysriihessä huhtikuussa 2024:

  • Suomen tulisi ottaa käyttöön ulkomaisia investointeja houkutteleva verohuojennus- tai verovapausmalli (tax holiday). Mallin on perustuttava läpinäkyvyyteen, avoimuuteen ja selkeisiin kriteereihin. Tuki realisoituisi takapainotteisesti vasta siinä vaiheessa, kun investointi on toteutunut ja kun liiketoiminta pyörii tuottaen taloudellista hyvää Suomelle.

On myös Suomen välttämätön etu, että EU löytää keinot pärjätä globaalissa teknologia- ja investointikilpailussa. Siksi Suomessa on syytä muodostaa tämän kevään aikana kansallinen kanta ja ratkaisuehdotus siihen, miten EU:ssa kannattaisi jatkossa houkutella yritysten strategisia investointeja.

  • Vaihtoehtona tulisi selvittää mahdollista toteutustapaa EU-rahoitusvälineelle, joka yhtäältä vahvistaisi Euroopan investointikilpailukykyä ja toisaalta minimoisi kilpailuvääristymät sisämarkkinoilla. Suomen positiivinen saanto tulisi varmistaa siten, että rahoitus myönnettäisiin suoraan yrityksille excellence-periaatteella: innovatiivisimmat ja kunnianhimoisimmat hankkeet voittakoot.

Tutustu Raimo Luoman raporttiin:
Analyysi EU:n valtiontuista – eväitä Suomen isoihin valintoihin

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Jyri Häkämiehen ja Raimo Luoman haastattelupyynnöt EK:n viestinnästä: tiedottaja Satu Toivonen, puh. 040 8212 097, satu.toivonen@ek.fi