Investointitiedustelu: Teollisuusinvestointien odotetaan piristyvän merkittävästi

12.01.2021

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n tuoreen Investointitiedustelun mukaan teollisuusinvestointien odotetaan kasvavan kuluvana vuonna noin 9 prosenttia edellisvuoteen nähden. Teollisuuden investointien yhteenlaskettu arvo vuonna 2021 olisi noin 7,5 miljardia euroa. Vuonna 2020 teollisuuden investoinnit vähenivät arviolta vain runsaan prosentin verran, vaikka koronakriisi leimasi voimallisesti talouskehitystä.

– Investointisuunnitelmien toteutumiseen liittyy kuitenkin kuluvana vuonna poikkeuksellista epävarmuutta. Mikäli koronaviruspandemiaa ei saada kuriin ja yhteiskunnan tiukkoja rajoitustoimia joudutaan jatkamaan vielä pitkälle tätä vuotta, joutuvat yritykset väistämättä myös viivästyttämään ja uudelleenarvioimaan investointisuunnitelmiaan, kertoo EK:n asiantuntija Terhi Heikkonen.

Kasvu painottuu kiinteisiin investointeihin ja energiaan

Kiinteiden investointien arvoksi ennakoidaan tänä vuonna 4,6 miljardia euroa, joka on vajaat 14 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Tutkimus- ja tuotekehitysmenojen arvo olisi tiedustelun mukaan tänä vuonna noin 2,8 miljardia euroa ja kasvua viime vuoteen nähden olisi noin 2 prosenttia. Myös energiateollisuuden investointien odotetaan olevan kuluvana vuonna kohtalaisen korkealla tasolla. Energiateollisuuden investoinnit kasvaisivat tänä vuonna noin 33 prosenttia ja niiden arvo olisi noin 2,2 miljardia euroa.

Teollisuuden investointiasteen ennakoidaan nousevan tänä vuonna noin 21 prosenttiin. Taso on kansainvälisessä vertailussa varsin matala. Käyttötarkoituksen mukaan tarkasteltuna noin 50 prosenttia kuluvalle vuodelle suunnitelluista investoinneista on korvausinvestointeja ja vain noin 24 prosenttia tuotantokapasiteetin laajennusinvestointeja.

– Tulevissa investoineissa tulee panostaa tuottavuuden kasvattamiseen erityisesti digitalisaation ja ympäristöystävällisyyden kautta. Etenkin tutkimus ja tuotekehitysinvestointien osalta korkean teknologian sektoreilla on avainrooli. Näilläkin aloilla kasvu saattaa kuitenkin kärsiä pidemmällä aikavälillä osaavan työvoiman saatavuusongelmista, jatkaa Heikkonen.

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n tekemä teollisuuden investointitiedustelu on osa Euroopan komission harmonisoitua suhdannetiedustelujärjestelmää. EU rahoittaa tiedustelua osittain. Syksyllä 2020 tehtyyn tiedusteluun vastasi noin 220 yritystä, jotka työllistivät Suomessa noin 122 000 työntekijää. Tiedustelun luvut on korotettu vastaamaan kansantalouden tilinpidon mukaisia investointeja.

Investointitiedustelu, syksy 2020
Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali