Järjestäjä ja tuottaja erotettava selkeämmin sote-uudistuksessa

Hallituksen päätös sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta luo Elinkeinoelämän keskusliiton mielestä hyvät edellytykset uudistuksen toteuttamiselle. Tärkeintä on palvelujen järjestäminen niin, että niiden laatu voidaan turvata ja palvelut tuotetaan nykyistä tehokkaammin siten, että hallituksen tavoite vähentää sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannuksia 3 miljardilla toteutuu.

Elinkeinoelämän keskusliiton mielestä paras tapa järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut on siirtää järjestämisvastuu itsehallintoalueille ja jättää tuottaminen muille, kuten kunnallisille tai yksityisille yhtiöille sekä kolmannelle sektorille. EK:n mielestä palvelujen tuottamista ei pidä antaa maakunnallisille itsehallintoalueille, sille se siirtäisi nykyisen toimintamallin huonot ominaisuudet uuteen malliin.

– Hallituksen sopima palvelujen käyttäjien valinnanvapaus on tervetullut muutos, muttei vielä riitä turvaamaan palvelujen saatavuutta ja laatua, eikä supista riittävästi menojen kasvua. Vain palvelujen tuotannon aito kilpailuttaminen johtaa säästöihin kustannuksissa, sanoo EK:n johtaja Ilkka Oksala.

Hallituksen tarkoitus on siirtää kuntien omistama sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotanto sote-alueille.

– Omaisuuden siirron käytännön toteuttaminen tulee olemaan erittäin vaikeaa. Voi pelkästään kysyä, kuka päättää hinnan kuntien omaisuuden pakkosiirroille, valottaa Oksala.

Monissa kunnissa onkin jo suunniteltu oman sote-tuotannon yhtiöittämistä.

– Tämä kehitys on erittäin tervetullutta ja kannustan kuntia yhtiöittämään sosiaali- ja terveyspalvelut, Oksala toteaa.