Järjestöjen vetoomus: Suomen haettava kasvua – windfall-vero olisi karhunpalvelus

04.02.2013

Uusien, lisäkustannuksia aiheuttavien verojen käyttöönotto olisi takaisku Suomen työllisyydelle ja talouskehitykselle. Sähköntuotannon verottaminen olisi myös mittava karhunpalvelus Suomelle investointiympäristönä.

Suomen teollisuuden ja työllisyyden näkymät ovat monella tapaa uhattuina. Hallituksen tärkein tehtävä on turvata yritysten vakaa ja kilpailukykyinen toimintaympäristö.

Kansallisella energiapolitiikalla on varmistettava kohtuuhintaisen sähkön saatavuus ja mahdollistettava mittavat energiainvestoinnit. Uusien, lisäkustannuksia aiheuttavien verojen, kuten ydin- ja vesivoimalle suunnatun windfall-veron, käyttöönotto olisi takaisku Suomelle työllisyyden ja talouskehityksen kannalta.

Vaikea talouden tilanne on otettava huomioon poliittisessa päätöksenteossa. Voidaan myös perustellusti kysyä, voiko nykyisenkaltaisessa toimintaympäristössä ja nykyhinnoin ylipäätään syntyä mitään ”windfall-tuottoa”. Lisäksi päästökauppa on muuttunut vuoden 2013 alusta niin, että sähköntuotannon päästöoikeudet huutokaupataan. Valtio saa huutokauppatulot, jolloin ylimääräinen vero olisi energiasektorin kaksinkertaista verottamista.

Hallituksen toimien on kannustettava yrityksiä toteuttamaan meneillään ja suunnitteilla olevat miljardi-investoinnit puhtaaseen energiaan. Hiilidioksidipäästöttömän tuotannon lisäverottaminen olisi tässä tilanteessa virhe ja mittava karhunpalvelus Suomelle investointiympäristönä. Toteutuessaan se lisäisi Suomeen suunniteltaviin investointeihin kohdistuvaa poliittista riskiä ja nostaisi yritysten rahoituskustannuksia.

Windfall-veron toteutuminen olisi myös täydellisessä ristiriidassa hallitusohjelman tavoitteeseen ”vahvistaa verotuksella talouskasvua ja työllisyyttä”. Veronkorotusten sijaan tulee etsiä eväitä talouskasvun kiihdyttämiseksi. Teolliset investoinnit ovat vähentyneet Suomessa nopeammin kuin muissa EU-maissa keskimäärin. Yksi syy investointien vähäisyydelle on teollisuuden energiavero, joka on meillä korkeampi kuin kilpailijamaissa kuten Ruotsissa. Windfall-veron myötä tilanne heikkenisi entisestään.

Kohtuuhintainen energia luo kasvun edellytyksiä kaikille elinkeinoelämän sektoreille. Johdonmukaisella ja pitkäjänteisellä energiapolitiikalla vahvistetaan työllisyyttä, lisätään ostovoimaa, alennetaan asumiskustannuksia sekä edistetään sosiaalista ja yhteiskunnallista tasa-arvoa.

Järjestöt ovat vedonneet Suomen hallitukseen, että windfall-veron valmistelusta luovutaan ja huomio kohdistetaan Suomen työllisyyden, kilpailukyvyn ja investointiedellytysten vahvistamiseen.

Lisätiedot:
Ammattiliitto Pro ry: puheenjohtaja Antti Rinne, puh. 040 500 7626
Elinkeinoelämän keskusliitto EK: johtava asiantuntija Mikael Ohlström, puh. 050 468 1022
Energiateollisuus ry: johtaja Jukka Leskelä, puh. 050 593 7233
Kemianteollisuus ry: johtaja Aimo Kastinen, puh. 0400 604 348
Keskuskauppakamari: johtaja Terhi Järvikare, puh. 040 7088 376
Metallityöväen Liitto ry: puheenjohtaja Riku Aalto, puh. 0400 711 072
Metsäteollisuus ry: energiajohtaja Jouni Punnonen, puh. 040 720 4256
Paperiliitto ry: puheenjohtaja Petri Vanhala puh. 0400 759 872
Puu- ja erityisalojen liitto ry: puheenjohtaja Sakari Lepola, puh. 0400 425 198
Sähköalojen ammattiliitto ry: puheenjohtaja Martti Alakoski, puh. 050 611 88
Teknologiateollisuus ry: ryhmäpäällikkö Martti Kätkä, puh. 050 380 4496
Teollisuusalojen ammattiliitto ry: puheenjohtaja Timo Vallittu, puh. 050 303 9265