Jyri Häkämies: Rima korkealle EU:n arktisessa politiikassa

28.04.2016

EU:ssa pitää uskaltaa tarttua kunnianhimoisiin suurhankkeisiin ja viedä niitä kohti konkretiaa, kannustaa EK:n toimitusjohtaja Häkämies. Komission tuore arktinen strategia korostaa ilmastovastuuta, kestävää kehitystä ja myös investointeja.

EU:lla on strateginen intressi arktisella alueella, todetaan komission julkistamassa tiedonannossa. Siinä painotetaan EU:n roolia kestävän kehityksen ja ympäristöyhteistyön alueilla.

Suomessa komission arktista politiikkaa on odotettu pitkään. Myös elinkeinoelämä on puhunut vahvasti sen puolesta, että EU terävöittäisi pohjoista politiikkaansa. EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies uskoo, että suomalaiset yritykset voisivat vastata komission haasteeseen:

– Suomella on eri toimialoilla arvokasta osaamista, jonka avulla pohjoiset bisnesmahdollisuudet voitaisiin hyödyntää EU:n peräänkuuluttamalla ympäristötietoisella ja turvallisella tavalla.

Häkämies toivoo EU:lta pitkää sihtiä ja kunnianhimoa:

– Pohjoisessa politiikassa tulee katsoa vuosikymmenten päähän, jolloin myös rima on asetettava korkealle. Esimerkiksi liikenneyhteyksien osalta Suomen pitää rohkeasti haastaa unionia edistämään liikenneyhteyksien isoa kuvaa ”Jäämereltä Välimerelle”.

– Kaiken kaikkiaan Suomen tulee tähdätä pohjoisen politiikan suunnannäyttäjäksi EU:ssa, kun pääsemme pian johtamaan keskeisiä arktisia foorumeita.

Myös komissio alleviivaa Suomen roolia todetessaan tiedonannossaan, että maamme puheenjohtajuus Arktisessa neuvostossa vuosina 2017–2019 tarjoaa mahdollisuuden tuoda neuvoston agendalle eurooppalaisia ajatuksia ja aloitteita. Suomelle siirtyy myös Arktisen talousneuvoston puheenjohtajuus, mikä vahvistaa vaikutusmahdollisuuksia entisestään.

Elinkeinoelämän näkökulmasta on positiivista, että komissio korostaa EU-rahoituksen tuella toteutettavien arktisten investointihankkeiden merkitystä talouskasvun ja työpaikkojen luonnissa. Tältäkin osin EU tukee niitä tavoitteita, joita Suomen elinkeinoelämä esitti Paavo Lipposelta tilaamassaan raportissa ”Pohjoinen tahtotila” (maaliskuu 2015).

Tutustu tarkemmin EU:n komission arktiseen tiedonantoon 27.4.2016.