Keskusjärjestöjen pysyvä neuvotteluelin

07.06.2012

Raamisopimuksen mukaan työelämään vaikuttavien politiikkalohkojen sekä lainsäädäntö- ja muiden hankkeiden seurannan ja koordinoinnin parantamiseksi on perustettu keskusjärjestöjen pysyvä neuvotteluelin.

Raamisopimuksen  mukaan työelämään vaikuttavien politiikkalohkojen sekä lainsäädäntö- ja muiden hankkeiden seurannan ja koordinoinnin parantamiseksi on perustettu keskusjärjestöjen pysyvä neuvotteluelin. Erityisesti neuvotteluelimen asialistalla ovat hallitusohjelmahankkeet, kaksikantaiset hankkeet, EU-sosiaalidialogi ja EU-lainsäädäntöön vaikuttaminen, talous- ja työmarkkinapolitiikan yhteensovittaminen sekä muut taloutta ja työllisyyttä edistävät toimet yhteistyössä hallituksen kanssa. Pysyvän neuvotteluelimen nimeksi on sovittu työmarkkinoiden johtoryhmä (T-jory). Keskeistä on johtoryhmän koordinoiva rooli työelämän ja työmarkkinoiden uudistamisessa.

Johtoryhmän jäseninä ovat EK:n toimitusjohtaja, valtion, kuntien sekä kirkon työmarkkinajohtajat sekä palkansaajakeskusjärjestöjen puheenjohtajat. Sihteeristönä toimii osapuolten neuvottelujohtajien työryhmä. Johtoryhmä kokoontuu  pääsääntöisesti noin kerran kuukaudessa. Johtoryhmän perustaminen mahdollistaa osapuolten välisten muiden yhteistyöelinten tarpeellisuuden arvioinnin ja päällekkäisten toimintojen poistamisen.

Lisätietoja:

Sture Fjäder, Akava
Markku Jalonen, KT Kuntatyönantajat
Lauri Lyly, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
Teuvo Metsäpelto, Valtion työmarkkinalaitos
Mikko Mäenpää, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK
Mikko Pukkinen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Risto Voipio, Kirkon työmarkkinalaitos