Suomalaisyritykset panostavat innovaatiotoimintaan aiemmin arvioitua enemmän

15.02.2019

Suomalaisyritysten innovaatiotoiminta on vähentynyt, mutta se ei ole viime vuosien koko kuva. Yritysten ulkomainen tutkimus- ja tuotekehitystoiminta (t&k) kasvaa koko ajan, ja Nokian yrityskaupat ovat vaikuttaneet tähän asti tilastoista saatuun kokonaiskuvaan. Tänään julkistetusta tutkimuksesta käy ilmi, että kun innovaatiotoimintaa tarkastellaan ilman Nokiaa, on suomalaisyritysten kokonaisinnovaatiotoiminta kasvanut reaalisesti lähes 400 miljoonalla eurolla vuosien 2008–2017 välisenä aikana.

Finanssikriisin jälkeen Suomen tutkimus- ja tuotekehityspanostukset ovat laskeneet kilpailijamaihin verrattuna. Kehitys on herättänyt ansaittua huolta. T&k-toiminnan lasku ei kuitenkaan ole koko kuva, sillä lukujen ulkopuolelle on jäänyt niin yritysten ulkomailla tehty t&k-toiminta kuin myös kaikki muu yrityksissä tehty innovaatiotoiminta, joka ei ole varsinaista t&k-toimintaa, kuten uusien tuotteiden vaatimat koneinvestoinnit ja henkilöstökoulutus.

Yritykset tekevät tänä päivänä t&k-toimintaa yhä kansainvälisemmin, toteaa Etlan tutkimusjohtaja Jyrki Ali-Yrkkö. Etla julkisti tänään Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n rahoittaman tutkimuksen ”Tutkimus- ja kehitystoiminnan kansainvälistyminen” (ETLA Raportti 88).

– Yhä useampi yritys toimii kansainvälisesti, mutta suomalaisyritysten ulkomailla tehty t&k ei näy millään lailla Suomen luvuissa. Halusimme saada aiempaa kattavamman kuvan yritysten innovaatiotoiminnasta, ja saadut tulokset muuttavatkin kuvaa. Kun jätetään Nokia luvuista pois, on yritysten innovaatiotoiminta kokonaisuudessaan viime vuosina kasvanut. Toisaalta tämä kasvu on etenkin Suomessa ollut varsin vaatimatonta, muistuttaa Etlan Ali-Yrkkö.

Nokian yrityskaupat vaikuttaneet kokonaiskuvaan

Nykyään yli puolet suomalaisyritysten t&k-toiminnasta tehdään ulkomailla. Nokian vaikutus on kuitenkin huomattava, sillä valtaosa – noin kolme neljäsosaa – Nokian ulkopuolisesta t&k:sta tehdään edelleen Suomessa. Nokian ulkomainen t&k kasvoi noin 2,4 miljardilla, kun se vuonna 2016 osti Alcatel-Lucentin.

Vuonna 2017 yritysten t&k-menot olivat Tilastokeskuksen mukaan 4 miljardia euroa. Nyt julkistettu tutkimus muuttaa tätä kuvaa: Kun mukaan lasketaan yritysten ulkomailla tekemä t&k (4,5 mrd) ja t&k:n ulkopuolinen muu innovaatiotoiminta (1,8 mrd), innovaatiotoiminnan kokonaismenoiksi tulee yhteensä 10,3 miljardia euroa.

Tutkimuksen tulosten mukaan suomalaisyritysten innovaatiotoiminta vuosina 2008-2017 väheni kokonaisuudessaan myös tällä nyt käytetyllä mittarilla (-1,9 mrd). Kuitenkin, kun Nokia jätetään luvuista pois, on kokonaisinnovaatiotoiminta kasvanut reaalisesti vuoden 2008 jälkeen lähes 400 miljoonalla eurolla. Kasvusta 110 miljoonaa euroa tuli t&k:n lisäämisestä Suomessa, 170 miljoonaa ulkomailla lisätystä t&k:sta ja 110 miljoonaa muusta innovaatiotoiminnasta kuin t&k:sta.

Innovaatiotoiminnalla iso merkitys ja vientipotentiaali

Elinkeinoelämän keskusliitto korostaa yritysten innovaatiotoiminnan merkitystä Suomelle.

– Suomalaiset yritykset ovat aina olleet innovatiivisia ja aktiivisia kehittäjiä. Tätä kannattaa kiihdyttää. Megatrendeistä esimerkiksi ilmastonmuutos on ratkaistavissa ainoastaan innovaatioiden avulla. Syntyvillä ratkaisuilla on suuri merkitys Suomelle ja niissä on valtava vientipotentiaali, arvioi johtaja Riikka Heikinheimo EK:sta.

Lisätietoja:

Tutkimusjohtaja (ETLA), toimitusjohtaja (Etlatieto) Jyrki Ali-Yrkkö, p. 046 851 0501, jyrki.ali-yrkko@etla.fi
Johtaja Riikka Heikinheimo, EK (Yrittäjyys ja elinkeinopolitiikka), p. 046 922 9692, riikka.heikinheimo@ek.fi