Suomen elinkeinoelämä vetoaa ydinvoiman puolesta EU-parlamentin taksonomiaäänestyksessä

04.07.2022

EU-parlamentti äänestää 6.7. ydinvoiman kohtalosta. Sen rajautuminen ulos EU:n taksonomiasta vaarantaisi investoinnit paitsi ydinenergiaan, myös laajemmin vähähiiliseen talouteen. Tämä olisi vakava isku sekä Suomen taloudelle, viennille että ilmastokäänteelle, pelkää EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies. Ydinvoima on entistäkin välttämättömämpi, kun Eurooppa rakentaa uutta energiaomavaraisuutta.

EU-parlamentti on isojen päätösten äärellä: 6.7. on täysistunnossa ratkaiseva äänestys siitä, sisällytetäänkö ydinvoima EU:n kestävän rahoituksen taksonomiaan eli luokitellaanko se vihreäksi energiamuodoksi rahoittajien silmissä.

Ennakkotietojen mukaan uhkana on, että äänestystulos kääntyy ydinvoimaa vastaan. Tämä olisi vakava takaisku Suomelle, arvioi EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies:

”Kielteinen taksonomiapäätös ajaisi vastatuuleen ydinvoimaan kohdistuvia investointeja mutta myös laajemmin siihen perustuvaa suomalaista teollisuutta ja vientiä. Puhumattakaan, että maailman kunnianhimoisimpien ilmastotavoitteitten saavuttaminen vaikeutuisi olennaisesti.”

Vähäpäästöinen ydinvoima kuuluu taksonomian piiriin

Ydinvoimalla on kiistattomat edut ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Myös EU-komission oma tutkimuslaitos (JRC) on päätynyt arviossaan siihen, että ydinvoima on ympäristö- ja terveysvaikutuksiltaan samalla viivalla muiden taksonomiaan sisällytettyjen energiamuotojen kanssa.  Suomessa on myös ratkaistu käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoittamiseen liittyvä haaste, ja Ruotsi seuraa hyvää vauhtia perässä.

Häkämiehen mukaan ydinvoiman merkitys on korostunut entisestään, kun Eurooppa hakee keinoja irtautua Venäjän energiatuonnista, vahvistaa energiaomavaraisuutta ja huoltovarmuutta sekä kiirehtiä vihreää siirtymää. Samaan aikaan sähköntarve kasvaa päästövähennysten aikaansaamiseksi. Siksi ydinvoimainvestoinneille ja niiden pääomille on ennennäkemätön tarve.

Suomi on rakentanut tulevaisuutensa ydinvoiman varaan

Ydinvoiman investointiedellytykset ovat erityisen ratkaisevia Suomelle, muistuttaa Häkämies:

”Maamme on perustanut ydinvoiman varaan sekä ilmastotavoitteitten saavuttamisen että Venäjästä riippumattoman energiansaannin. Suomalaisen teollisuuden ja viennin kilpailukyky on nojannut pitkälti siihen, että käytössä on vähähiilistä ja kohtuuhintaista ydinenergiaa. Taksonomialuokittelu on olennaista myös olemassa olevien ydinvoimaloiden huoltoinvestointien kannalta.”

Elinkeinoelämä kannattaa vahvasti taksonomiaa keinona, jolla rahoitusta voidaan ohjata ympäristön ja ilmaston kannalta kestäviin energiamuotoihin ja muihin investointeihin. Olennaista kuitenkin on, että energiamuotoja kohdellaan tasapuolisesti ja teknologianeutraalisti.

EK vetoaa suomalaisiin meppeihin, että päätös ydinvoiman taksonomia-asemasta tehtäisiin faktapohjaisesti ja ympäristövaikutuksiin perustuen.

Ydinvoiman ohella parlamentti äänestää myös maakaasun asemasta taksonomiassa. EK toivoo myös kaasun sisällyttämistä taksonomiaan: sitä tarvitaan siirtymävaiheessa varavoimaksi käytettäessä vaihtuvatehoista aurinko- tai vesivoimaa. Kaasu on välttämätön myös irrottauduttaessa Venäjän energiasta.